Skip to content

Vi är en av flera kompetensdrivna friskolor runt om i landet

Göteborgs Tekniska College är ett utbild­nings­fö­retag som ägs av Volvo Cars, Volvo Group gemensamt med Göteborgs Stad. Ett av företagets verksam­hets­om­råden är gymna­sie­skolan GTG — en kompe­tens­driven friskola som startades hösten 1998. Att skolan är kompe­tens­driven har många fördelar, men det viktigaste är att ägarbolagen bidrar med resurser istället för att göra några vinstuttag. 

Vi utbildar inte för dagen utan morgondagen

I nära samarbete med näringsliv, universitet och högskola tar vi fram utbildningar och utformar kurser. Vi har en mycket nära dialog om vilken kompetens som behövs i framtiden och vi utbildar inte för dagen utan morgondagen. Ämneskunskaper är viktigt, men måste kompletteras med kompetenser som samarbetsförmåga, innovationsförmåga och social kompetens. Det är då våra elever blir attraktiva på arbetsmarknaden!

Flera liknande skolor runt om i landet

Vi är inte ensamma om att driva denna sortens friskola, flera liknande finns runt om i landet och som tillsammans bildar nätverket FRIND (fristående industri­tek­niska utbild­nings­fö­retag). Nätverket träffas två gånger per år och just nu befinner sig vår VD och rektor Ewa Ekman tillsammans med GTG:s biträdande rektor Lena Hammersberg sig i Södertälje för att tillsammans med med nätverket diskutera samarbeten, utveckling och utbildningsfrågor. 

Nätverket träffas denna gång på Mälardalens Tekniska Gymnasium med VD Susanne Jungåker som värd. Fokus på träffen är teknik­skiftet i svensk industri och hur vi kan säkerställa framtidens kompetens. Vidare står besök i Scanias nya gjuteri och möte med skolmi­nister Lina Axelsson Kihlnlom på agenden.

Vi på Göteborgs Tekniska College är glada över att få vara en del i ett sådant fint nätverk och är tacksamma över att politiken tar sig tid att lyssna på oss.

– Ewa Ekman, VD och rektor

Möte med skolministern

Ewa och Lena träffade skolmi­nistern bara för ett par veckor sedan då de besökte utbild­nings­de­par­te­mentet och diskuterade just kompe­tens­drivna friskolor. Båda tyckte skolmi­nistern var lyhörd när de beskrev vårt sätt att bedriva skola och hoppas morgon­dagens möte än en gång kan visa vikten av utbildning som tas fram i nära samarbete med företag och att det finns andra drivkrafter än vinstuttag för att driva skola.

Skolor som ägs av betydel­se­fulla industrier

Följande kompe­tens­drivna friskolor ingår i FRIND-nätverket. 

  • Mälardalens Tekniska Gymnasium 
  • Curt Nicolain
  • Perstorp Tekniska Gymnasium
  • SKF Tekniska Gymnasium
  • Göransonska skolan
  • Wilhelm Haglunds Gymnasium
  • Volvo­gym­nasiet i Skövde, 
  • ABB Gymnasiet i Ludvika
  • ABB Gymnasiet i Västerås

Kontakta oss för mer information

Foto av Ewa Ekman
Foto av Lena Hammersberg

← Till nyhetsarkiv