Skip to content

Vi är stolta kursleverantörer till kompetens.nu

Kompetens​.nu erbjuder kostnadsfria digitala kurser för anställda inom industri- och teknik­bran­schen. Via lärportalen erbjuder Göteborgs Tekniska College tre högaktuella YH-kurser med fokus på industriell digitalisering. 

I början av december lanserades kompetens.nu, en lärportal med kostnadsfria onlinekurser på bland annat YH- och högskolenivå för anställda inom industri- och teknikbranschen.

- Det är otroligt roligt att kunna erbjuda YH-kurser på detta sätt och industriell digitalisering ligger helt rätt i tiden. Att plattformen erbjuder onlineutbildningar där kursdeltagarna kan läsa i egen takt med endast ett fåtal web-träffar gör det attraktivt för fler företag att delta, tror verksamhetsledare Andrea Palmberg.

Vi erbjuder just nu tre YH-kurser med fokus på industriell digitalisering på kompetens.nu.

  • Digitalisering i den smarta fabriken
  • Industriella processer och dataanalys
  • Digitalisering för ledare inom industrin

Kurserna genomförs online där videoföreläsningar varvas med övningar och bedömningsmoment. Efter avslutad kurs erhålls utbildningsbevis samt betyg.

Flera aktörer står bakom kompetens​.nu

Bakom lärportalen står myndig­he­terna Tillväxt­verket, Vinnova och Myndigheten för yrkes­högskolan, arbets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nerna Teknik­fö­re­tagen och Industri­ar­bets­gi­varna, fackför­bunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient.


← Till nyhetsarkiv