Skip to content

Vi bygger framtidens kompetens för elektrifierade fordon

På uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg har vi tagit fram ett utbild­nings­paket som vi kallar Electro­mo­bility. I paketet erbjuder allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle, till elsäkerhet och kunskap om olika batte­ri­system, laddnings­system och kraftkällor. 

Paradigm­skifte inom fordonsindustrin

Västsve­riges fordonsin­dustri har nu på allvar inlett arbetet med en övergång från fossil­drivna fordon till el- och hybrid­fordon. Det är ett paradigm­skifte som innebär att medarbetare inom industrin behöver tillgång till nya kompetenser och färdigheter. För att bidra till omställ­ningen har vi på uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborg tagit fram ett utbild­nings­paket som vi kallar Electro­mo­bility och som erbjuder allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle, till elsäkerhet och kunskap om olika batte­ri­system, laddnings­system och kraftkällor. 

Matchar industrins kompetenskrav

Utbild­ningarna är framtagna i nära samverkan med Volvo Cars, för att verkligen matcha industrins kompe­tenskrav. Just nu genomgår 144 medarbetare på R&D på Volvo Cars en pilot­ut­bildning i Electro­mo­bility och gensvaret från kursdel­ta­garna har varit mycket positivt. 

Vi erbjuder ditt företag kurser inom Electromobility

Kurserna inom Electro­mo­bility är inte riktade enbart till Volvo, utan framtagna i syfte att bygga kompetens för hela fordonsin­du­strin, både personbilar och tunga fordon. Tillsammans med ditt företag kan vi skräddarsy utbildningar anpassade efter just ert behov av kompetens för elekt­ri­fi­erade fordon. Låter det intressant? Kontaka Viktor Gustavsson 0708 – 58 19 09.

Företags­utbildningar

Hos oss finner du och ditt företag effektiva och träffsäkra kurser, alltifrån grund- till fördjup­nings­kurser inom flertal områden.

Våra utbildningar

Bli medlem i vårt IUC-nätverk!

IUC-nätverket vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Bli medlem!


← Till startsidan