Skip to content

Våra företagsutbildningar fortsätter som vanligt

Många ligger sjuka eller är satta i karantän, men för oss som är friska är det viktigt att fortsätta vår verksamhet och hålla samhället i gång. Därför fortsätter alla våra företags­utbildningar och företags­ak­ti­vi­teter som vanligt i våra lokaler i Torslanda. Övriga utbild­nings­former (gymnasium, yrkesvux och Yrkes­högskola) bedrivs nu per distans, vilket innebär att du kommer att möta ytterst få personer i lokalerna och utsättas för låg smittorisk.


← Till startsidan