Skip to content

Bli vår kurator

Vi sök­er en kura­tor som tar vid när nuvarande kura­tor slu­tar. Vi ser med gläd­je att du kom­mer in och kom­plet­ter­ar vårt team och att du med engage­mang, kreativitet och erfaren­het vill vara en del i vårt elevhäl­soteam. Din ansökan vill vi ha senast 11 augusti. 

Du kommer främst att arbeta med våra gymnasieungdomar

Vi söker en kurator som främst kommer att arbeta med våra ungdomar på gymnasiet. Elevhälsoteamet spelar en nyckelroll i vårt elevhälsoarbete, där vi jobbar för att ungdomarna ska må bra och nå sina kunskapsmål. Vi värnar om att bygga goda relationer och vi har ett salutogent förhållningssätt i vårt arbete gentemot både elever och personal.

Vi ser med glädje att du kommer in och kompletterar vårt team och att du med engagemang, kreativitet och erfarenhet vill vara en del i vårt elevhälsoteam. Du ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolsköterska, specialpedagog, hälsopedagog och rektor. I vårt elevhälsoarbete arbetar vi med hälsofrämjande och förebyggande insatser. I elevhälsoteamet samverkar vi för att motverka skolfrånvaro samt kränkande behandling. Vi erbjuder extern handledning.

Våra önskemål om dig

Vi söker dig som är utbildad socionom eller har likvärdig beteen­de­ve­ten­skaplig utbildning. Det är meriterande om du har en grund­läg­gande psykoterapiutbildning/​steg 1 och erfarenhet av liknande uppdrag. Du är väl förtrogen med såväl skolans styrdo­kument som social­tjänstens lagar och regelverk. Du arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psyko­so­ciala insatser både med enskilda elever och med olika grupper av elever.

Du som söker tjänsten har lätt för att samarbeta och kan skapa goda relationer både till elever, vårdnads­havare och personal. Du behöver ha ett gott bemötande mot alla du möter och dela skolans värdegrund. Du ska tycka om att arbeta med ungdomar och ha en positiv inställning och en vilja att ta en aktiv del i elevernas utveckling. Du är struk­tu­rerad och arbetar syste­ma­tiskt utifrån din roll och din psyko­so­ciala kompetens. I uppdraget ingår att du har kontakt med andra myndigheter.

Om oss

Tillsammans med Volvo­bo­lagen och Göteborgs Stad bedriver vi sedan år 1998 utbildningar för att stärka kompetensen inom den industri­tek­niska sektorn. På vår gymna­sie­skola GTG har vi ungdomar som läser på teknik­pro­grammet och industri­tek­niska programmet. Men vi är mer än så! Vi har studerande på yrkes­högskola och kunder som går någon av företags­utbildningar. Dessutom driver vi flertalet projekt — både nationella och internationella.

Hos oss får du…

  • vara i en utvecklande miljö där alla anställda ges möjlighet till utveckling
  • erfarna, ambitiösa och prestigelösa kollegor
  • frisk­vårds­bidrag
  • cykelbidrag som underlättar ett hälsosamt liv
  • sjukför­säkring där du alltid får snabb vård

Omfattning

100 %. Vi tillämpar tekni­kav­talet med 40-timmars arbetsvecka, flextid, arbets­tids­för­kortning och fem veckors semester. Individuell lönesättning.

Ansök direkt

Urval och intervjuer kommer att ske löpande i början av augusti och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2022-08-11. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV via vårt rekryteringssystem.

Vi undanber oss kontakt från kandi­dat­för­med­lings­fö­retag, rekry­te­rings­fö­retag och inter­netsajter som är inriktade på att sälja annonser eller sälja rekryteringstjänster.

Ansök till tjänsten här

Fackliga kontakt­per­soner

Günter Sand
gunter.​sand@​gtc.​com

0708 – 58 19 07

Alice Bröms,
alice.​broms@​gtc.​com

0708 – 58 19 34

Kontakta Heléne Halling för mer information

Foto av Heléne Halling

← Till nyhetsarkiv