Skip to content

Young Engineer till Production for Future

Är du social, initi­a­tivrik och har god ledar­förmåga? Har du dessutom stort teknik­in­tresse och vill arbeta med den senaste tekniken? Då är tjänsten som Young Engineer med huvudsaklig arbets­uppgift i projektet Production for Future perfekt för dig!

Arbetsuppgifter

  • Vara med och driva teknisk utveckling i ”fabrikerna” och utveckling av workshops
  • Utbilda och arbetsleda gymnasiepraktikanter
  • Hålla i workshops framförallt med skolklasser men även vara med på workshops, mässor och konferenser med industrin
  • Ansvara för ordning och reda i projektets lokal
  • Arbeta med kunskapsöverföring och ansvara för projektets Youtube-kanal
  • Ta fram kommunikationsmaterial om projektet t.ex. lägga ut Instagraminlägg och uppdatera hemsidan
  • Vara med och ta fram artiklar till kunskapsplattformen edig
  • Vara del av arbetslaget Projekt och utveckling och delta i arbetet på skolan med t.ex. ta fram labbmaterial

www.productionforfuture.com

Kvali­fi­ka­tioner

Du skall ha minst gymna­si­e­examen samt mycket god social kompetens, god ledar­förmåga och tekniskt intresse.

Anställ­ningsform

Tidsbe­gränsad anställning 2021 08 09 — 2021 06 30.

Omfattning

Heltid under ett läsår. Månadslön efter överenskommelse.

Ansökan

Urval och intervjuer kommer att ske löpande och det är därför bra om vi får din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV senast 31 maj 2021 till johan.​bengtsson@​gtc.​com.

Kontakt­per­soner

Johan Bengtsson
Projekt­ledare Production for Future
0708 – 58 19 68

Anna Cato Moe
Ansvarig chef
0708 – 58 19 36

Fackliga kontakt­per­soner
Sveriges Ingenjörer
Alice Bröms
0708 – 58 19 10

Unionen
Günter Sand
0708 – 58 19 07


← Till nyhetsarkiv