Skip to content

Vi tar plats i Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria resurser inom teknik- och affärs­ut­veckling för små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland

Nätverket består av 16 medlemsorganisationer, tex. Business Region Göteborg, Connect, RISE, högskolor och IUC:er, som alla bidrar med unik kompetens kring industriellt företagande.

Att Göteborgs Tekniska College från och med 2021 ingår i Industriell Dynamik innebär att vi får ännu bättre möjligheter att förse ditt företag med rätt expertkompetens för era utvecklingsbehov.

Läs mer om nätverket vad det kan erbjuda.

www.industrielldynamik.se


← Till nyhetsarkiv