Skip to content

Vi tar plats i Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är ett nätverk som erbjuder kostnadsfria resurser inom teknik- och affärs­ut­veckling för små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland

Nätverket består av 16 medlemsorganisationer, tex. Business Region Göteborg, Connect, RISE, högskolor och IUC:er, som alla bidrar med unik kompetens kring industriellt företagande.

Att Göteborgs Tekniska College från och med 2021 ingår i Industriell Dynamik innebär att vi får ännu bättre möjligheter att förse ditt företag med rätt expertkompetens för era utvecklingsbehov.

Läs mer om nätverket vad det kan erbjuda.

www.industrielldynamik.se

Står ditt företag inför en utmaning?

Att komma framåt som ett mindre företag i en bransch full av etablerade aktörer är inte lätt. Industriell Dynamik finns här för att hjälpa dig att utveckla ditt företag, dina innova­tioner, produkter och tjänster. Så här går det till: 

Efter en första kontakt brukar vi oftast arbeta i tre steg:

  1. Kostnadsfri nuläge­sa­nalys: Först gör vi ett besök där vi går igenom ditt företags nuläge, framtids­planer och behov.
  2. Kostnadsfri förstudie: Därefter sker, om intresse finns, en kostnadsfri fördjupad analys eller förstudie som genomförs av en eller flera experter som kan föreslå lösningar och/​eller vidare insatser.
  3. Genom­fö­rande: I det sista steget genomförs själva insatserna som ska vara väl avvägda, av hög kvalitet och svara mot faktiska behov och konkret efterfrågan. Efter en tid tar vi en ny kontakt och följer upp hur den här insatsen föll ut, gör en ny nuläge­sa­nalys och identi­fierar nya möjligheter till innovation och utveckling. Och så rullar det på. 

← Till nyhetsarkiv