Skip to content

Vi utvecklar nytt utbildningscentra för batteri i Göteborg

Vi är stolta att kunna meddela att vi är utvalda att skapa, utveckla och driva Göteborgs nya utbild­ningscenter för batteri. På uppdrag av förvalt­ningen för arbets­marknad- och vuxen­ut­bildning, Göteborgs­re­gi­onens kommunal­förbund, Utbild­nings­för­valt­ningen, Business Region Göteborg samt Västra Götalands­re­gionen och i samverkan med våra ägarbolag och NOVO Energy skapar vi en mötesplats för kunskap och hållbarhet. 

Utbildningscenter som utvecklar, inspirerar och tryggar kompetensförsörjningen i regionen

Vi är stolta att få förtroendet att utveckla och driva ett utbildningcenter som stöttar hållbarhets omställningen med utfasning av fossila bränslen till förmån för el. En omställning som kräver ny kompetens och en lärmiljö som har rätt förutsättningar för en gemensam utveckling mellan utbildningsaktörer i regionen och näringsliv.

Vi är väldigt glada över att kunna ta nästa steg i denna satsning som är unik i sitt slag i norra Europa. För Arbetsmarknad och vuxenutbildning innebär det att vår kompetens bidrar till att Göteborg får en framskjuten roll i arbetet med att skapa de utbildningsmiljöer som krävs för att kunna driva utbildningar inom elektromobilitet/batteri, säger förvaltningsdirektör Andreas Lökholm i Göteborgs Stads pressmeddelande.

Vår projektledare för anbudsprocessen, Magnus Hildström, ser fram emot att ge Göteborg en hållbar kunskapsplattform.
- Utbildningscentret kommer bli en mötesplats för näringsliv, forskning, akademi och skola. Centrat blir en nyckel till den hållbara utvecklingen inom fordonsindustrin samt för att kompetensförsörja regionens många och stora batteriproducenter - en otroligt spännande resa att få vara del av.

Representanter från Göteborgs Tekniska College, Volvo Cars, Volvo Group, NOVO Energy, Västra Götalandsregionen, The Gothenburg Region, Business Region Göteborg AB, TeknikcollegeGR och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad på uppstartsmöte i NOVO Energy's lokaler på Lindholmen.

Samverkan präglar hela projektet — hela vägen

Bakom uppdraget och satsningen står förvalt­ningen för arbets­marknad- och vuxen­ut­bildning, Göteborgs­re­gi­onens kommunal­förbund, Utbild­nings­för­valt­ningen, Business Region Göteborg samt Västra Götalands­re­gionen. Detta i nära samverkan med våra ägarbolag Volvo Cars och Volvo AB, NOVO Energy som satsar stort på den nya batte­ri­fa­briken i Torslanda samt vår samver­kans­partner Teknikcollege GR

Likt utbild­nings­centret ska följa batteriets värdekedja genom hela livscykeln bygger vi ett utbild­ningscenter som når sin breda publik, från inspiration, till kompe­tens­ut­veckling och till sist att möta det faktiska behovet hos närings­livet. Detta gör vi genom att samverka brett, med utbild­nings­an­ordnare likväl företag.

Samarbeta, det kan vi, det har vi gjort förut.
- Det känns helt fantastiskt att få vara en stor del av att driva teknik­ut­veck­lingen och hållbar­hets­per­spek­tivet i regionen framåt tillsammans med alla våra tre ägarbolag och vänner på NOVO Energy, säger vår VD Ewa Ekman.

Utbild­ningscenter som öppnar dörrarna inom en överskådlig framtid

Moderna och relevanta utbildningar i ny lärmiljö inom det allmänna utbild­nings­sy­stemet kommer att utveckla kompetens som svarar upp mot arbets­mark­nadens behov. Utbild­nings­pla­nering sker i samråd med våra uppdrags­givare, berörda företag och utbild­nings­an­ordnare. Planen är att utbild­ningscenter batteri ska vara i drift den 1 oktober 2024.

Kontakta oss för mer information

Foto av Magnus Hildström
Foto av Johan Bengtsson

← Till nyhetsarkiv