Skip to content

Vi utvecklar och utvecklas inom projekt & utveckling

Mycket spännande händer inom vårt verksam­hets­område projekt och utveckling, arbets­gruppen fått två nya medarbetare samt en (inte helt) ny verksam­hets­ledare i Johannes Persson. Det finns flera nya spännande projekt på gång för vårt växande verksamhetsområde.

Ny verksamhetsledare och fler medarbetare

Med vår nya verksamhetsledare Johannes Persson fortsätter vi utveckla vårt verksamhetsområde projekt och utveckling. Det med fler partnerföretag i vår gemenskap, flera nya spännande projekt och fler medarbetare. Johannes har genom åren medverkat i flera projekt och coachat små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. Produktionsutveckling och digitalisering är några av hans vassaste områden. Johannes har även jobbat som lärare inom industriutveckling samt med att utveckla utbildningar som YH programmet Digitaliseringsledare hos oss. Utveckling är alltså inget nytt.

- Det som har varit så kul med att jobba på Göteborgs Tekniska College är för att det händer så mycket, vi har alltid något nytt på gång.

Detta är också något som Johannes ser framemot i sin nya roll som verksamhetsledare.

- Nu kommer jag vara ännu mer "spindeln i nätet" och får vara med och driva ännu mer utveckling, det är dessutom mycket nytt och spännande som händer i stort - som den nya batterifabriken och alla nya möjligheter det skapar inom regionen, säger Johannes.

Vår Johannes Persson in action under ett av vårens samverkansmöten, denna gång med Oscar Falk och Anders Bryngelsson.

Samverkan ger mervärde

Vi är delaktiga i många projekt och samverkan via vårt IUC nätverk. Senaste nytt är att vi fått projektet Industry In West beviljat med hela 93 miljoner kronor. Industry in West är projektet med sikte på att hjälpa små och medelstora industri­fö­retag med att strategiskt och hållbart ta sig an omställ­nings­kraven, såsom FNs nya klimatmål samt den ökade konkur­rensen inom branschen.

- Jag ser framemot att vår arbetsgrupp kommer växa i och med projektet vilket gör att vi kan göra ännu mer av det vi gör bäst, stärka och strategiskt skapa hållbar kompe­tens­ut­veckling och kompe­tens­för­sörjning för företag i regionen. 

Vi tror både på extern och intern samverkan.

Det finns mycket att fira

Det är inte bara den nya rollen och att vårt nya projekt som är i hamn som Johannes har att fira. Han har också precis fyllt år. Förutom de nya spännande utmaningarna på jobbet kommer Johannes till helgen utmana sig inom sitt stora fritids­in­tresse — bakning. 

- Det ska bli en vegansk, laktos- samt glutenfri tårta och den ska bli god

Det känns tryggt och lovande att vår nya verksam­hets­ledare inte räds utmaningar, varken på jobbet heller hemmaplan.

Mer om Industry in West

Industry In West stödjer ditt företag i omställ­ningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förut­sätt­ningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognads­trappor inom fyra priori­terade insats­om­råden. Syftet är att ge dig och ditt företag de bästa verktygen att kunna bli mer cirkulära, resur­sef­fektiva och miljö­med­vetna — hållbart och långsiktigt!

Samverkan genomsyrar projektet där vi tillsammans med IDC West Sweden AB, IUC Väst AB, IUC Sjuhärad AB och TEK Kompetens/​IUC Halland och gör projektet tillgängligt för små och medelstora industri­fö­retag i hela Västsverige.

Läs mer om projektet här

Kontakta oss för mer information

Foto av Lovisa Zacrison
Foto av Johannes Persson

← Till nyhetsarkiv