Skip to content

93 miljoner satsas på industriutveckling och Industry in West

Vi är mycket glada och stolta att kunna berätta att vårt samver­kans­projekt Industri in West har fått finan­siering och därmed kickar igång redan 1 september. I projektet samverkar IUC nätverket och tillsammans gör vi projektets aktiviteter tillgängliga för små och medelstora industri­fö­retag i hela Västsverige.

Västsverige samverkar för den hållbara industriomställningen

I projektet samverkar vi, IDC West Sweden, i rollen som projektägare, med IUC Väst, IUC Sjuhärad och TEK Kompetens/IUC Halland. Satsningen möjliggörs av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund som står som finansiärer. Syftet med Industry In West är att långsiktigt främja innovation och öka innovationskapacitet för hållbar industriomställning. Samverkan mellan företag, forskare och experter är en nyckelfaktor, med ett särskilt fokus på cirkularitet och energiomställning.

– Det här gynnar den tillverkande industrin som är av stor vikt för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling, den är även globalt betydelsefull. Genom denna satsning på hållbar industri kan vi öka omställningstakten hos företagen i Västsverige. Som regioner visar vi även på ledarskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle

– Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Fyra insats­om­råden för hållbar utveckling

Genom projektet kommer industri­ut­vecklare i de västsvenska utveck­lings­bo­lagen att stötta individer och företag i hållbar utveckling. Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organi­sa­tions­struktur, vision, strategi, kultur och föränd­rings­förmåga. Vilket beskrivs som grunden för framgång och hållbara resultat.

Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas i mognads­trappor inom fyra insats­om­råden; resur­sef­fektiv produktion, cirkulära affärsmo­deller, energi­om­ställning och digita­li­sering. De erbjuds aktiviteter för inspiration och insikt, analyser och mognads­mätning samt handlings­planer och andra insatser inom varje insats­område. Företagen får även löpande uppföljning och coachning för att försäkra företagens övergång till en mer cirkulär och resur­sef­fektiv verksamhet.

– Givet vår ökade samverkan de senaste åren har vi i Västsve­riges IUC-bolag lärt oss att verkligen göra samverkan”. Tillsammans kommer vi nu rikta både kompetens och engagemang in i Industry In West för att stötta företag i omställ­ningen. Projektet rymmer en helhet, dels genom de centrala insats­om­rådena och dels genom att låta struktur, vision, kultur och föränd­rings­förmåga vara det första steget i all utveckling oavsett område. Den bredden är unik och ger fantastiska förut­sätt­ningar, säger Marie Brehag von Haugwitz, Industri­ut­vecklare, IDC West Sweden och projekt­ledare för Industry In West”.

Vi välkomnar två nya medarbetare i projektet

Vi välkomnar två nya ansikten till projektet i form av våra industri­ut­vecklare Johan Löfgren och Steve Nilsson. Johan och Steve är dock inte så nya för oss, båda har jobbat både med vår gyman­si­e­verk­samhet och mot företag. Industri­ut­veckling är ingen ny term för någon av dem då båda har jobbat inom industri och mot industrin i utveck­lings­projekt tidigare.

Kontakta Johan

Kontakta Steve

Bred samverkan i hela Västsverige

Samverkan genomsyrar projektet där vi tillsammans med IDC West Sweden AB, IUC Väst AB, IUC Sjuhärad AB och TEK Kompetens/​IUC Halland och gör projektet tillgängligt för små och medelstora industri­fö­retag i hela Västsverige. Förutom IUC samverkan så kolla­bo­rerar vi såklart med våra finansiärer och företag runt om regionen. Det finns också ett nära samarbete med flera av regionens test- och demomiljöer som också finansieras av VGR.

Vill ditt företag ta del av Industry in West?

Industry In West stödjer ditt företag i omställ­ningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förut­sätt­ningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognads­trappor inom fyra priori­terade insats­om­råden. Syftet är att ge dig och ditt företag de bästa verktygen att kunna bli mer cirkulära, resur­sef­fektiva och miljö­med­vetna — hållbart och långsiktigt.

Läs mer och kontakta oss!

Finansiärer

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till nyhetsarkiv