Skip to content

Ett nytt samarbete inlett i syfte att lyfta fram och bevara teknikintresset hos barn

Strax innan jul hade vi på Göteborgs Tekniska College glädjen att inspirera och prata teknik med ett tjugotal förvän­tans­fulla barn från Viljaskolan i Angered. Aktiviteten blev den första i vårt nya samarbete med skolan som startade med sina första elever i augusti 2021

Aktiviteter både hos oss och på hemmaplan

Under hösten har vi inlett ett samarbete med Viljaskolan i syfte att lyfta fram och bevara intresset för teknik hos barn. Samarbetet med skolan är långsiktigt och målsättningen är att följa en eller två klasser under hela deras grundskoletid. Eleverna kommer med jämna mellanrum besöka oss och delta i studiebesök och teknikworkshops tillsammans med våra engagerade tekniklärare.

Vi kommer även ordna aktiviteter med Viljaskolans lärare på plats i elevernas skola för att främja aktiviteter i teknik även på hemmaplan.

– Magnus Hildström, verksamhetsledare

Lyckad första aktivitet i Production for Future

Vår första gemensamma aktivitet ägde rum i Production for Future på Lindholmen strax innan jul. Barnen som går i årskurs tre på Viljaskolan fick under besöket prata och testa på teknik tillsammans med våra unga ingenjörer Albin Lind och Maja Eriksson samt ett gäng ungdomar från vår gymna­sie­skola GTG

Vad är teknik och vad kan det vara? Hur kan människor och robotar arbeta tillsammans i tillverkning? Vad innebär det att vara snäll mot naturen? Vad är hållbarhet? Svaret på sista frågan enligt dessa kloka nioåringar är att hållbarhet är när något inte går sönder.

Besöket var väldigt lyckat och vi ser fram emot framtida gemensamma aktiviteter. Teknik är roligt. Teknik är framtiden!

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström

← Till nyhetsarkiv