Skip to content

Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetens­behov och våra första studenter började hos oss hösten 1998. Idag har vi verksamhet inom följande områden:

  • Yrkes­högskola
  • Yrkes­vux­en­ut­bildning
  • Projekt & utveckling
  • Gymna­sie­skola

Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksam­heten på Volvo Torslanda. Hit kommer våra pedagoger för att hjälpa människor och företag att växa. Och det är här du får möjlighet att förbättra ditt eget utgångsläge: Inför framtiden och för dig själv.

Vi är oerhört stolta att vi den 4 februari 2019 blev ett aukto­ri­serat utbild­nings­fö­retag. Det visar att våra utbildningar håller hög kvalitet och ger studerande och kunder trygghet i valet att gå en utbildning hos oss.

Bakom aukto­ri­sa­tionen står Utbild­nings­fö­re­tagen som är den enda bransch­organisationen som aukto­ri­serar svenska utbildningsföretag.

Vi är sedan år 2008 ett certifierat Teknikcollege.

Teknikcollege möjliggör arbetet med kompe­tens­för­sörjning för att säkerställa tillväxt och konkur­rens­kraft inom svensk industri och är ett samarbete mellan kommuner, utbild­nings­an­ordnare och företag.

Idag finns 25 certi­fi­erade regioner med 150 utbild­nings­an­ordnare och över 3000 samver­kans­fö­retag i Sverige.