Skip to content

Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss

Våra utbildningar är framtagna tillsammans med våra ägarbolag efter deras framtida kompetens­behov och våra första studenter började hos oss hösten 1998. Idag har vi verksamhet inom följande områden:

  • Yrkes­högskola
  • Företags­ut­bildning
  • Validering
  • Projekt & utveckling
  • Gymna­sie­skola

Vi är sedan år 2008 ett certifierat Teknikcollege. Teknikcollege möjliggör arbetet med kompe­tens­för­sörjning för att säkerställa tillväxt och konkur­rens­kraft inom svensk industri och är ett samarbete mellan kommuner, utbild­nings­an­ordnare och företag. Idag finns 25 certi­fi­erade regioner med 150 utbild­nings­an­ordnare och över 3000 samver­kans­fö­retag i Sverige. 

Vi är oerhört stolta att vi den 4 februari 2019 blev ett aukto­ri­serat utbild­nings­fö­retag. Det visar att våra utbildningar håller hög kvalitet och ger studerande och kunder trygghet i valet att gå en utbildning hos oss. Bakom aukto­ri­sa­tionen står Utbild­nings­fö­re­tagen som är den enda bransch­organisationen som aukto­ri­serar svenska utbildningsföretag.

Högsta kvalitet! Sedan 28 augusti 2020 är vi certi­fi­erade enligt kvali­tets­led­nings­sy­stemet FR2000

FR2000 är inte lika känd som tex. ISO 9001 eller 14001 , men faktum är att en certi­fi­e­ringen är likvärdig med ISO. Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder, bla. för arbetsmiljö, brand­sä­kerhet, socialt ansvars­ta­gande och kompetensförsörjning. 

Läs mer om FR2000