Skip to content
  • Utbildaren öppnar salen senast 7.30 så att kursdel­tagare kan vara där innan utbild­nings­start i syfte att minska trängseln i entrén 
  • Öppna fönster och vädra ofta
  • Sitt endast en kursdel­tagare per bord 
  • Respektera avståndet till dina kurskamrater
  • Raster utanför utbild­nings­lokal enligt schema i syfte att minska antalet personer som rör sig samtidigt i de gemensamma lokalerna 
  • Raster i utbild­nings­lokal enligt gruppens behov och önskemål övriga tider 
  • Handsprit tillgänglig i alla utbildningslokaler 
  • Lunch enligt schema i syfte att minska trängseln i cafét och runt mikrovågsugnarna 
  • Följ markeringar på golvet i köer till kaffe, lunch och mikrovågsugn vid raster i cafét