Skip to content

Vi alla måste hjälpas åt

Göteborgs Tekniska College följer Folkhälso­myn­dig­hetens rekom­men­da­tioner och för att uppnå detta måste vi alla hjälpas åt att följa några enkla riktlinjer.

Riktlinjer

  • Utbildaren öppnar salen senast 7.30 så att kursdel­tagare kan vara där innan utbild­nings­start i syfte att minska trängseln i entrén
  • Öppna fönster och vädra ofta
  • Sitt endast en kursdel­tagare per bord
  • Respektera avståndet till dina kurskamrater
  • Raster utanför utbild­nings­lokal enligt schema i syfte att minska antalet personer som rör sig samtidigt i de gemensamma lokalerna
  • Raster i utbild­nings­lokal enligt gruppens behov och önskemål övriga tider
  • Handsprit tillgänglig i alla utbildningslokaler
  • Lunch enligt schema i syfte att minska trängseln i cafét och runt mikrovågsugnarna
  • Följ markeringar på golvet i köer till kaffe, lunch och mikrovågsugn vid raster i caféet