Skip to content

Styrelsen består av ledamöter från både kommun och näringsliv

Magnus Hellsten (ordf.)
Volvo Car Corporation

Lisa Bergqvist Jurin
Volvo Group

Anna Glimberg
Volvo Group

Camilla Antonsson
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Olle Ludvigsson
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad