Skip to content

Styrelsen består av ledamöter från både kommun och näringsliv

Lennart Börjesson (ordf.)
Volvo Group

Maria Rosenkrantz Sundem
Volvo Group

Camilla Antonsson
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Olle Ludvigsson
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad