Skip to content

Styrelsen består av ledamöter från både kommun och näringsliv

Lennart Börjesson (ordf.)
Volvo Group

Maria Rosenkrantz Sundemo
Volvo Group

Cecilia Hallengren Aronsson
Volvo Group

Gustaf Klefbom
Volvo Car Corporation

Johan Taws
Volvo Car Corporation

Christer Persson
Göteborgs Stad (M)

Anders Moberg
Göteborgs Stad (S)

Tomas Berndtsson
Göteborgs Stad