Skip to content

Person­upp­giftspolicy

Göteborgs Tekniska College är ansvariga för behand­lingen av dina person­upp­gifter inom hela organi­sa­tionens verksamhet.


Introduktion

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs vilka personuppgifter Göteborgs Tekniska College samlar om dig i samband med onlineutbildningen Introduktion till industriell digitalisering och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor gällande kursen eller dataskyddet, ta gärna kontakt med oss via e-postadressen: andrea.palmberg@gtc.com

1. Registeransvarig

Registeransvarig som ansvarar för behandling av dina personuppgifter:

Göteborgs Tekniska College

Org. nr 556570-6768
Box 8090
402 78 GÖTEBORG

2.Vad används mina personuppgifter till?

När du registrerar dig på kursen, ber vi dig att ange några uppgifter om dig själv så som:

  • Ditt namn
  • Ditt lösenord
  • Din e-postadress
  • Land

Under kursen samlar vi in nödvändig information om framsteg i studierna och om utförda kursuppgifter.

Vi använder insamlade personuppgifter för att behandla kursanmälan, skicka informationsbrev och meddelanden (t.ex. om hur kursen och uppgifterna framskrider) samt för kursadministration och kursarrangemang. Vi kan sammanställa och behandla även anonym information om kursen.

Under kursens gång samlar vi också information om utförandet av kursens uppgifter. Denna information samlas endast för att vi skall kunna hålla kursen i gång, följa framsteg och veta när du gjort kursen klart och ifall du kommit igenom den. Vi samlar också ihop anonym statistik om kursen.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra kursuppgifter och åtgärder. Dina uppgifter lagras inte längre än två år efter avslutad kurs.

3. Överlåter ni mina personuppgifter till någon annan?

Dina personuppgifter överlåts ej till andra parter.

4. Begäran och förfrågan kring personuppgifter

Du har rätten att be och få granska, radera eller korrigera personuppgifter som Göteborg Tekniska College har samlat in om dig, samt rätten att skicka andra begäran baserad på lag. Vi ber dig att skicka sådana begäran och förfrågan till e-postadress: andrea.palmberg@gtc.com

6. Datasäkerhet

Alla personuppgifter som samlas in av Göteborgs Tekniska College i samband med kursen behandlas konfidentiellt. Bara strikt utvalda anställda vid Göteborgs Tekniska College har tillträde till dessa uppgifter och de behandlas endast för ovan beskrivna ändamål.