Skip to content

Information om kursen

Online­kursen Intro­duktion till industriell digitalisering är framtagen av Göteborgs Tekniska College i samarbete med Västsvenska Handels­kam­maren, SKF, Volvo Cars och GKN Aerospace med stöd av Vinnova. Målgruppen för kursen är medarbetare inom industrin, som i samband med Corona-krisen blivit permit­terade, men vem som helst som vill få en förståelse för hur digita­li­sering inom industrin påverkar oss kan gå kursen.

Kursen tar ca 40 timmar. Hur lång tid kursen tar beror givetvis på hur snabbt du tar till dig materialet och hur ambitiös du är. Kursen är uppbyggd av 10 olika moduler som du kan genomföra i egen takt. Vi rekommenderar 2 moduler i veckan dvs att du avsätter 8h/vecka och gör kursen på 5 veckor. Självklart kan du göra kursen både snabbare och långsammare.

De 10 kursmodulerna är:

 • Introduktion till industriell digitalisering
 • Hållbar produktion
 • Holistisk bild av digitalisering
 • Kollaborativa robotapplikationer
 • Problemlösning och kunskapsöverföring
 • Den uppkopplade fabriken
 • Den förstärkta och digitala fabriken
 • Flexibel produktion
 • AI i den smarta fabriken
 • Summering och avslutande reflektionscase

Varje modul innehåller filmer, artiklar, quiz, och reflektionsuppgifter. I sista modulen får du tillämpa dina kunskaper i ett case. Innehållet i kursen är hämtat från tre olika projekt:

 • Smarta Fabriker som är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. (www.smartafabriker.se)
 • Production for Future som är ett projekt som jobbar med kompetens- och attitydförändrande aktiviteter inom teknik, hållbarhet och mångfald. (www.instagram.com/productionforfuture/)
 • edig som är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i industrin innehållande exempel från näringsliv och akademin. (www.edig.nu)

Kursen avslutas med att du får ett kursintyg tillsammans med en sammanställning av de reflektioner du gjort under kursen. Reflektionerna kan användas för kollegialt lärande på din arbetsplats.

Kursen är gratis och det är bara att skapa ett konto och köra igång.

Har du några frågor om kursen kan du kontakta Andrea Palmberg, andrea.palmberg@gtc.com.

Nedan är en instruktionsfilm som visar hur kursen är uppbyggd.