Skip to content

Företagsutbildningar inom electromobility

    Vi har inga kurser inom Electromobility för tillfället.

Vi befinner oss mitt i en spännande förändringsprocess

Alla som arbetar i fordonsin­du­strin berörs av rådande föränd­rings­process där fossil­drivna fordon ska ersättas av el- och hybrid­fordon. Men har ert företag och medarbetare rätt kompetens för att hänga med i detta paradigm­skifte? Vi vet att det krävs insatser hos många och just därför har vi tagit fram ett helt unikt program som vi valt att kalla Electromobility.

El i centrum på Electro­mo­bility Center

År 2025 ska samtliga Volvo Cars bilmodeller vara el- eller hybrid­fordon. För att bidra till det målet har vi tagit fram ett omfattande utbild­nings­paket för medarbetare som arbetar med elekt­ri­fi­erade fordon. Vi har dessutom dedikerat lokaler på vårt lärcenter i Torslanda till elhybrid­ut­bild­ningar – vårt Electro­mo­bility Center.

Under Covid-19 erbjuder vi även praktiska utbildningar som elsäkerhet och elfor­donskunskap på distans i syfte att minska smitt­sprid­ningen. Kontakta Viktor Gustavsson för en dialog om hur vi kan anpassa våra utbildningar efter den rådande situationen och ditt utbildningsbehov.

Ett unikt program

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­mo­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet och HRL

  1. Hållbara trans­port­system
  2. Batte­ri­system översikt
  3. Batte­ri­system litium-jon
  4. Laddning och elnät 
  5. Elmaskiner och transmission 

Vi skräddarsyr även kurser

Tillsammans med ert företag kan vi skräddarsy kurser anpassade efter just ert behov av kompetens för elekt­ri­fi­erade fordon.

I samverkan med Volvo Cars

Electro­mo­bility-programmets kurser är framtagna i nära samverkan med Volvo Cars för att verkligen matcha industrins kompetensbehov. 

Lyckad pilot­ut­bildning

Våren 2019 deltog 144 ingenjörer och tekniker på R&D, Volvo Cars, i en pilot­ut­bildning i Electro­mo­bility och gensvaret från kursdel­ta­garna var mycket positivt. Sedan dess har flera hundra deltagit i utbildningen.

← Tillbaka till alla utbildningsområden

Electromobility
Hittills har vi utbildat
900
personer inom Electromobility