Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Vad händer?

Aktiviteter

Aktuellt

 • En introduktion i molntek­no­logi

  Vi fortsätter att utveckla distanspedagogiken och är stolta över vår onlineutbildning Introduktion i molnteknologi som vi tagit fram i samarbete med Göteborgsregionens Kompetensnav. Är du utvecklare, systemoperatör, ledare eller entreprenör? Då kan det här vara en utbildning för dig!

  Läs mer
 • Vi välkomnar blivande distributionselektriker till yrkeshögskolan

  Idag hälsar vi närmare 30 studerande välkomna till vår helt nya yrkeshögskoleutbildning Distributionselektriker 220 YH-poäng. En utbildning som leder till en yrkesroll som ligger helt rätt i tiden och där kompetensbehovet är enormt ute i landet.

  Läs mer
 • Jobbskuggning - en möjlighet för våra anställda

  Som anställd på Göteborgs Tekniska College finns möjligheten att delta i internationella utbyten och jobbskuggning via projekt Erasmus+. Några som precis varit iväg är våra tekniklärare Emina Atic och Roger Skog som tillsammans med sin gruppledare Martin Holmudd besökt vår partnerorganisation IDAN i Reykjavik på Island.

  Läs mer
 • Pernilla och Tommy kombinerar arbete med studier hos oss

  Det var under sommaren i fjol som Pernilla Björklund satt hemma och funderade på hur hösten skulle se ut. Likt många andra under pandemin stod hon inför en oviss framtid med permitteringar. Men för en arbetsmyra som Pernilla skulle det inte gå att sitta hemma – hon behövde mer! Samtidigt, i en annan del av Sverige hade Tommy Marklund sen en tid tillbaka redan bestämt sig. Han ville satsa på en utbildning inom produktionslogistik för att kunna utvecklas på sin arbetsplats och skickade in sin ansökan.

  Läs mer

Företagsutbildningar

Våra partnerfö­retag hjälper varandra att utvecklas

Partner­skapet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Förmåner för partnerföretag

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus­grupper baserat på företagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjlighet till offentlig finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt
 • Tillgång till vårt omfattande leverantörsnätverk
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkeshögskole‑, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Förmån­ligare pris på våra företagsutbildningar

Som partner­fö­retag får du också möjlighet att köpa alla våra skräddar­sydda företags­utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer; t.ex. webbaserade utbildningar
 • Möjlighet att samverka med andra partner­fö­retag kring efter­frågade utbildningar
 • Coachning, t.ex. inom Produk­tions­lyftet, Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Våra företags­utbildningar


Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centra (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.