Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Vad händer?

Aktiviteter

Aktuellt

 • Ledig tjänst!

  Nu sök­er vi dig som är legit­imer­ad lärare i svenska och engelska. Även ett av ämnena i kombination med annat ämne kan vara intressant. Du kommer främst att arbeta med elever på vår gymnasieskola GTG men hos oss finns även möjlighet att undervisa inom yrkeshögskolan och företagsutbildningar, beroende på ämnesbehörighet. Skicka in din ansökan senast 29 maj.

  Läs mer
 • Vi är en av flera kompetensdrivna friskolor runt om i landet

  Göteborgs Tekniska College är ett utbildningsföretag som ägs av Volvo Cars, Volvo Group gemensamt med Göteborgs Stad. Ett av företagets verksamhetsområden är gymnasieskolan GTG - en kompetensdriven friskola som startades hösten 1998. Att skolan är kompetensdriven har många fördelar, men det viktigaste är att ägarbolagen bidrar med resurser istället för att göra några vinstuttag.

  Läs mer
 • Göteborgsregionen säkrar samverkansarbetet med kompetensförsörjningen

  Nu växlar Göteborgsregionen upp arbetet med att förbättra industrins kompetensförsörjning. I mars fattades beslut om att återcertifiera Teknikcollege GR för åren 2022–2026. I Teknikcollege GR finns 11 certifierade utbildningsanordnare; både gymnasieskolor och yrkeshögskoleutbildare. Alla har förbundit sig att arbeta enligt kriterier som tagits fram av Industrirådet och som främjar god kvalitet och hög anställningsbarhet för studenterna. Beslutet innebär att regionen nu siktar framåt och stärker samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

  Läs mer
 • Tillverkningsindustrin - en spännande värld

  Vad innebär ett jobb inom produktionsutveckling? En mängd olika spännande möjligheter, är det korta svaret. Men för att få ett lite längre och mer utvecklat svar har vi pratat med Alexander Franzén som är en före detta studerande från utbildningen. Kanske kan han hjälpa oss ge en tydligare bild av vad programmet Produktionsutveckling 400 YH-poäng kan leda till.

  Läs mer

Företagsutbildningar

Våra partnerfö­retag hjälper varandra att utvecklas

Partner­skapet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Förmåner för partnerföretag

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus­grupper baserat på företagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjlighet till offentlig finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt
 • Tillgång till vårt omfattande leverantörsnätverk
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkeshögskole‑, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Förmån­ligare pris på våra företagsutbildningar

Som partner­fö­retag får du också möjlighet att köpa alla våra skräddar­sydda företags­utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer; t.ex. webbaserade utbildningar
 • Möjlighet att samverka med andra partner­fö­retag kring efter­frågade utbildningar
 • Coachning, t.ex. inom Produk­tions­lyftet, Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Våra företags­utbildningar


Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centra (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.