Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin. Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Vad händer?

Aktiviteter

Aktuellt

 • Lärare och elever åker till Kenya

  Imorgon åker fyra lärare och fyra elever i årskurs tre på vårt industritekniska program till Kenya. Under två veckor kommer de att besöka svenska företag verksamma i Östafrika, träffa intressanta människor och framför allt delta i undervisning vid vår partnerskola Soweto Academy i Kibera.

  Läs mer
 • Få tips och inspireras under vårens frukostseminarium

  Våra populära serie 5 snabba kommer såklart tillbaka även i vår med fler spännande ämnen. I samband morgonkaffet kommer du under en halvtimme få ta del av tips, insikter och inspiration. Du kommer få chansen att både lära dig något nytt , motiveras till att lära dig mer och få tips på hur du kan göra det. Första tillfället är redan 2 februari, det vill du såklart inte missa!

  Läs mer
 • Glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan

  Idag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan, MYh, vilka YH-program som beviljas statsbidrag i ansökningsomgången 2022. Vi är mycket glada att vårt program Underhållstekniker - el och automation får fortsatt förtroende tre år framöver.

  Läs mer
 • Start för årets Growth Program

  Vi är stolta över att välkomna 12 medarbetare från Volvo Lastvagnar i Tuve som under ett halvår ska utbilda sig till produktionsledare i utbildningsprogrammet Growth Program.

  Läs mer

Företagsutbildningar

Våra partnerfö­retag hjälper varandra att utvecklas

Partner­skapet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att företag med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Förmåner för partnerföretag

 • Deltagande i inspi­ra­tions- och frukostseminarier
 • Erfaren­hets­utbyte i våra regelbundna fokus­grupper baserat på företagens behov; t.ex. Lean, automation, digita­li­sering eller ledarskap
 • Rådgivning i kompetensutvecklingsfrågor
 • Tillgång till nya forsk­ningsrön och uppdatering i branschutveckling
 • Möjlighet till offentlig finan­siering för utveckling av ditt företag
 • Förtur till deltagande i våra regelbundet återkom­mande utvecklingsprojekt
 • Tillgång till vårt omfattande leverantörsnätverk
 • Möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära yrkeshögskole‑, Yrkesvux- eller gymnasieutbildningar
 • Nya affärs­kon­takter och nya idéer

Förmån­ligare pris på våra företagsutbildningar

Som partner­fö­retag får du också möjlighet att köpa alla våra skräddar­sydda företags­utbildningar till förmånliga priser och får då tillgång till:

 • Kompe­tens­ut­veckling genom effektiva och flexibla lärformer; t.ex. webbaserade utbildningar
 • Möjlighet att samverka med andra partner­fö­retag kring efter­frågade utbildningar
 • Coachning, t.ex. inom Produk­tions­lyftet, Lean och Six Sigma
 • Validering, t.ex. mot bransch­stan­darden Svensk industrivalidering

Våra företags­utbildningar


Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centra (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.