Skip to content

Vi erbjuder smarta rekryteringar

Tack vare vår utbild­nings­verk­samhet kan vi erbjuda ditt företag en unik möjlighet att ta emot prakti­kanter eller rekrytera nya medarbetare från våra populära Yrkes­hög­skole- eller gymnasieutbildningar. 

Vi hjälper dig att komma i kontakt med studerande som tagit examen från våra utbildningar och som nu är redo för en anställning inom industrin. En annan unik möjlighet är att ta emot en studerande under en eller flera praktik­pe­rioder. Då får ni möjlighet att pröva på en kandidat inför en eventuell nyanställning. 

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson