Skip to content

Gemensamt fokus driver utveckling

Våra fokus­grupper syftar till att samla våra partner­fö­retag för att hitta gemensamma berörings­punkter, diskutera aktuella områden och lära av varandras erfarenheter. 

Nya fokus­grupper startas i dialog med våra partners. Tipsa oss gärna om områden ditt företag är intres­serade av delta i. 

Nuvarande fokus­grupper

Ledarskap & Lean

Vad är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget

Läs mer

Industriell Digita­li­sering

Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för mitt företag? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer man i gång?

Läs mer

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som ska styra innehåll och arbetssätt i fokusgruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sen vår fokusgrupp efter detta. En utgångspunkt kan vara:

  • 4 träffar per år (april, juni, september och november)
  • 2 - 3 timmar per träff
  • Workshop och erfarenhetsutbyte kring överenskommet tema
  • Studiebesök
  • Inspirationsföreläsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbildningssatsningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partnerföretag som delar med sig av sin digitaliseringsresa. Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .


Kontakta oss för mer information

Foto av Anna Cato Moe
Foto av Noomi Bergström