Skip to content

Gemensamt fokus driver utveckling

Vi fokuserar på det som är viktigt för våra partner­fö­retag. I våra fokus­grupper kan vi tillsammans driva viktiga utveck­lings­frågor. Nya fokus­grupper startas i dialog med våra partners.


Lean

Vad är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget

Mer om Lean

Industriell Digita­li­sering

Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för mitt företag? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer man i gång?

Mer om Digitalisering

Vad vill du fokusera på?

Hör av dig med förslag på nya fokusområden!


Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som ska styra innehåll och arbetssätt i fokusgruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sen vår fokusgrupp efter detta. En utgångspunkt kan vara:

  • 4 träffar per år (april, juni, september och november)
  • 2 - 3 timmar per träff
  • Workshop och erfarenhetsutbyte kring överenskommet tema
  • Studiebesök
  • Inspirationsföreläsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbildningssatsningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partnerföretag som delar med sig av sin digitaliseringsresa. Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .