Skip to content

Gemensamt fokus driver utveckling

Vi fokuserar på det som är viktigt för våra partner­fö­retag. I våra fokus­grupper kan vi tillsammans driva viktiga utveck­lings­frågor. Nya fokus­grupper startas i dialog med våra partners.


Lean

Vad är det som är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget

Mer om Lean

Industriell Digita­li­sering

Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för mitt företag? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer man i gång?

Mer om Digitalisering

Vad vill du fokusera på?

Hör av dig med förslag på nya fokusområden!


Mer information om fokusgrupperna

Hur går en träff till?

  • Förslagsvis 3 - 4 träffar per år, 2-3 timmar/träff, bestäms tillsammans under första träffen.
  • Besök hos partnerföretag och/eller studiebesök som GTC organiserar – ibland med en inspirationsgäst.

Exempel på arbetssätt för fokusgruppen:


Träffarna genomförs hos ett partnerföretag (eller på Göteborgs Tekniska College eller web).Så här kan en träff hos ett företag gå till:

  • Presentation av partnerföretagets verksamhet
  • Genomgång av partnerföretagets utvecklingsresa någon form av tema (5S, daglig styrning, produktionslyftet, förbättringsarbete, med mera)
  • Besök i produktionen frö at praktiskt ta del av utvecklingsresan
  • Workshop kring hur vi andra kan lära av partnerföretagets resa och hur vi kan hjälpa varandra till fortsatt utveckling