Skip to content

Spännande fokus­grupper på gång

Vi planerar flera fokus­grupper inom t.ex. Lean, automation, digita­li­sering och ledarskap. Fokus­grup­perna kommer att startas i dialog med våra samverkansföretag.


Fokusgrupp för kunskap och erfarenhetsutbyte

Är du intresserad av verksam­hets­ut­veckling med Lean? Vill du ta del av ny kunskap och knyta viktiga kontakter och dela erfaren­heter med andra? Välkommen att vara med i vår fokusgrupp! 

Vad är det som är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget, såväl i produk­tionen som i resten av verksamheten.

I vår fokusgrupp inom Lean sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Syftet med träffarna är att ge kunskap och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte. 

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra Partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett Partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College AB

Pris: Första träffen är kostnadsfri, sedan tillkommer en avgift per träff. Gratis för partnerföretag. 

Kontakt

Noomi Bergström
noomi.​bergstrom@​gtc.​com
0708 – 581955

Michael Bergström
michael.​bergstrom@​gtc.​com
0708581982


Mer information om fokusgrupperna

Hur går en träff till?

 • Förslagsvis 3 - 4 träffar per år, 2-3 timmar/träff, bestäms tillsammans under första träffen.
 • Besök hos partnerföretag och/eller studiebesök som GTC organiserar – ibland med en inspirationsgäst.

Exempel på arbetssätt för fokusgruppen:


Träffarna genomförs hos ett partnerföretag (kan också vara hos GTC eller webbaserat).

 • Presentation från partnerföretaget
 • Genomgång av partnerföretagets resa dit de är idag med någon form av tema (5S, daglig styrning, produktionslyftet, förbättringsarbete, med mera)
 • Fika
 • Besök i produktionen där de visar vad de gjort
 • Workshop kring hur andra kan lära sig av partnerföretaget och vad vi kan hjälpa varandra med

Förslag på Teman Leanträffar

 • Studiebesök: Volvo eller underleverantörer
 • Värdeflödet: Hur bra koll har vi på vårt värdeflöde?
 • 5S: Hur skapar man en bra 5S organisation och får medarbetarna till att vara de drivande i processen?
 • Standardiserat arbetssätt: möjligheter och problem. Hur skapar vi en standard som alla följer? När är standarden enkel att följa?
 • SMED: Hur kan vi sänka ställtiden i våra processer?
 • Gemba: Träff hos partnerföretag där partnerföretaget berättar och visar något de är stolta över och sedan skapar en diskussion kring. Lära av varandra.
 • Inspirationsföreläsning: Vi bjuder in någon inom ett önskat ämnesområde som håller en inspirationsföreläsning.
 • Genomloppstid: Enkla medel finns det för att reducera sin genomloppstid.
 • Förbättringsarbete: Hur jobbar vi med kontinuerligt förbättringsarbete, vad finns det för råd och tips.
 • Kvalitetssäkring: Hur bra koll har vi på våra processer? Hur mäter vi dem?
 • Daglig styrning: Vad är lämpligt att ha med på en daglig styrning? Hur håller man ett kort möte? Finns det några goda exempel?