Skip to content

Gemensamt fokus driver utveckling

Våra fokus­grupper syftar till att samla våra partner­fö­retag för att hitta gemensamma berörings­punkter, diskutera aktuella områden och lära av varandras erfarenheter. 

Nya fokus­grupper startas i dialog med våra partners. Tipsa oss gärna om områden ditt företag är intres­serade av delta i.


Aktuella fokus­grupper

Nedan hittar du våra fokus­grupper som är aktuella för 2024.

HR funktion inom industrin

Fokus­gruppen som utforskar villkoren för smart industri med extra fokus på processer runt HR. Du får tillgång till nya relationer i nätverket, kompetens och den där extra energin för att komma i gång med utveck­lingsuppdrag inom ramen för de mjuka processerna på ditt företag.

Läs mer

Operativa ledare inom industrin

Hur fattar en egentligen de bästa besluten under omställning? Att vara en operativ ledare är givande men kan också vara komplext och ensamt. Tillsammans diskuterar, inspirerar och lär vi av och med varandra.

Läs mer

Produktion

Tillsammans utforskar vi i fokus­gruppen hur man kan främja för hållbar produktion

Läs mer


Tidigare fokus­grupper

Nedan finner du våra tidigare fokus­grupper som kan komma att bli aktuella igen, beroende på era behov.

Automation

Du vet väl om att automa­tions­lös­ningar stärker företags produk­tions­förmåga och ökar konkur­rens­kraften? Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automa­ti­serade processer; till exempel bättre arbetsmiljö, ökad produk­ti­vitet, högre konver­te­ringsgrad och tidsbesparingar. 

Läs mer

Hållbar produktion

Hur kan ditt företag bli mer hållbart genom till exempel optimering av produk­tions­pro­cesser, tillämpning av nya teknologier och ett cirkulärt förhållningsätt? 

Läs mer

Industriell digita­li­sering

Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för mitt företag? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer man i gång?

Läs mer

Indust­riellt ledarskap

Arbetar du som ledare på ett litet eller medelstort företag? Vill du få möjlighet att växa och reflektera över utmaningarna i ditt ledarskap tillsammans med kollegor från andra industriföretag?

Läs mer

Lean

Vad är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget

Läs mer

Produk­tionschef

Hur kan du som produk­tionschef med hjälp av ny digital teknik skapa en mer effektiv och hållbar produktion på lång sikt? Fastnar du i den operativa arbetet och har svårt att hinna lyfta blicken och ta tid till strategiska frågor?

Läs mer

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som ska styra innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sen vår fokusgrupp efter detta. En utgångs­punkt kan vara: 

  • 4 träffar per år (april, juni, september och november)
  • 2 — 3 timmar per träff
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema 
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster 
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande 

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag men vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams . 

Kostnad

Att delta i våra fokus­grupper är kostnadsfria för våra partners då insatsen ingår i service­av­giften. För övriga företag tas en avgift på 9 995 kr för två personer per fokusgrupp.

Gör en intresseanmälan redan idag

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta oss för mer information

Foto av Johannes Persson
Foto av Noomi Bergström