Skip to content

Ta chansen och var med i vår fokusgrupp för produktionschefer


Utveckla din roll som produk­tionschef tillsammans med andra i samma roll. Den gemensamma nämnaren tillverkning är en möjlig­görare för att lära & reflektera över viktiga frågor och dagliga utmaningar tillsammans med andra i samma roll

Hur kan du som produk­tionschef med hjälp av ny digital teknik skapa en mer effektiv och hållbar produktion på lång sikt? Fastnar du i den operativa arbetet och har svårt att hinna lyfta blicken och ta tid till strategiska frågor?

I vår väl sammansatta grupp för chefer med inriktning på produktion får ni möjligheten att reflektera kring relevanta fråge­ställ­ningar. Vi ger en plattform för det förtroliga och äkta samtalet som stärker dig i din roll.

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar per år 
  • ca 3 timmar per träff
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag som delar med sig av sin föränd­ringsresa. Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Anmäl ditt intresse redan idag

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström