Skip to content

Ta chansen och var med i vår fokusgrupp för hållbar produktion

Allt fler företag blir medvetna om vikten av hållbar produktion som konkur­rensmedel, både i syfte att attrahera nya kunder och kompetenta medarbetare. Hållbar produktion är också ett av FN:s 17 globala mål för att uppnå en socialt, miljö­mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över år 2030.

I vår fokusgrupp för hållbar produktion diskuterar vi samtliga hållbar­hets­a­spekter och tar del av konkreta exempel på hur ditt företag kan bli mer hållbart genom till exempel optimering av produk­tions­pro­cesser, tillämpning av nya teknologier och ett cirkulärt förhåll­ningsätt, men också genom inkludering för ökad mångfald på arbets­platsen. Vi kommer även prata om hur man kan driva hållbar­hets­arbete på ett företag tex med hjälp av en roadmap.

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College.

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar per år med start hösten 2022
  • ca 3 timmar per träff
  • Träffarna genomförs hos deltagande företag om möjligt
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag men kana likväl vara i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Anmäl ditt intresse redan idag

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Johan Bengtsson