Skip to content

Ta chansen och var med i vår fokusgrupp för industriell digitalisering

Känner du att det där med digita­li­sering är abstrakt och svårt att komma igång med på egen hand? Då ska du gå med i vår fokusgrupp för industriell digita­li­sering. Tillsammans utforskar vi villkoren för smart industri och du får den kompetens och extra energi du behöver för att komma igång med digita­li­se­ringen av ditt företag.

Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för mitt företag? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer man i gång? Detta diskuterar vi i vår fokusgrupp för industriell digita­li­sering. Dessutom kan vi erbjuda spännande studiebesök och möjligheten att tillsammans som grupp genomföra vår uppskattade online­ut­bildning Intro­duktion till Industriell digita­li­sering och under handledning diskutera de olika modulerna.

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College AB

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar per år (april, juni, september och november)
  • 2 — 3 timmar per träff
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag som delar med sig av sin digita­li­se­ringsresa. Vi kan också ses i vår Smarta Fabrik på Ericsson, i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Pris

Första träffen är kostnadsfri, sedan tillkommer en avgift per träff. Gratis för partner­fö­retag.

Anmäl ditt intresse redan idag

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta oss för mer information

Foto av Johan Bengtsson
Foto av Noomi Bergström