Skip to content

Välkommen att vara med i vår fokusgrupp!

Känner du att det där med digita­li­sering är abstrakt och svårt att komma igång med på egen hand? Då ska du gå med i vår fokusgrupp för industriell digita­li­sering. Tillsammans utforskar vi villkoren för smart industri och du får den kompetens och extra energi du behöver för att komma igång med digita­li­se­ringen av ditt företag.

Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för mitt företag? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer man i gång? Detta diskutera vi i vår fokusgrupp för industriell digita­li­sering. Dessutom kan vi erbjuda spännande studiebesök och möjligheten att tillsammans som grupp genomföra Göteborgs Tekniska Colleges uppskattade on-lineut­bildning Intro­duktion till Industriell digita­li­sering och under handledning diskutera de olika modulerna.

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra Partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett Partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College AB

Pris: Första träffen är kostnadsfri, sedan tillkommer en avgift per träff. Gratis för partner­fö­retag.

Kontakt

Johan Bengtsson
Johan.​bengtsson@​gtc.​com
0708 – 581968