Skip to content

Välkommen att vara med i vår fokusgrupp!

Vad är det som är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget, såväl i produk­tionen som i resten av verksamheten.

I vår fokusgrupp inom Lean sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Syftet med träffarna är att ge kunskap och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra Partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett Partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College AB

Pris: Första träffen är kostnadsfri, sedan tillkommer en avgift per träff. Gratis för partnerföretag.

Kontakt

Noomi Bergström
noomi.​bergstrom@​gtc.​com
0708 – 581955

Michael Bergström
michael.​bergstrom@​gtc.​com
0708581982

Förslag på innehåll i Fokus: Lean

 • Studiebesök: Volvo eller underleverantörer
 • Värdeflödet: Hur bra koll har vi på vårt värdeflöde?
 • 5S: Hur skapar man en bra 5S organisation och får medarbetarna till att vara de drivande i processen?
 • Standardiserat arbetssätt: möjligheter och problem. Hur skapar vi en standard som alla följer? När är standarden enkel att följa?
 • SMED: Hur kan vi sänka ställtiden i våra processer?
 • Gemba: Träff hos partnerföretag där partnerföretaget berättar och visar något de är stolta över och sedan skapar en diskussion kring. Lära av varandra.
 • Inspirationsföreläsning: Vi bjuder in någon inom ett önskat ämnesområde som håller en inspirationsföreläsning.
 • Genomloppstid: Enkla medel finns det för att reducera sin genomloppstid.
 • Förbättringsarbete: Hur jobbar vi med kontinuerligt förbättringsarbete, vad finns det för råd och tips.
 • Kvalitetssäkring: Hur bra koll har vi på våra processer? Hur mäter vi dem?
 • Daglig styrning: Vad är lämpligt att ha med på en daglig styrning? Hur håller man ett kort möte? Finns det några goda exempel?