Skip to content

Välkommen att vara med i vår fokusgrupp för Ledarskap & Lean!

Vad är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget. Och din roll som ledare är avgörande för hur väl företaget lyckas!

Ledar­skapets roll är avgörande i framgångsrik Lean-imple­men­tering. Vi kommer att fokusera på typiska ledarut­ma­ningar som företag ofta möter samt sätt att överkomma dessa utmaningar. Vi diskuterar också vilka förut­sätt­ningar som krävs för en ledare för att på ett framgångsrikt sätt leda i förändring. 

I vår fokusgrupp för Ledarskap & Lean sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Syftet med träffarna är att ge kunskap och skapa möjligheter till erfaren­hets­utbyte samt inspireras i det fortsatta arbetet med imple­men­te­ringen av Lean.

Pris

Första träffen är kostnadsfri, sedan tillkommer en avgift per träff. Gratis för partnerföretag.

Kick off 8 april

Ledar­skapets roll är avgörande för framgångsrik Lean-imple­men­tering. I Fokus­gruppen kommer vi att diskutera ett flertal typiska ledarut­ma­ningar som 

Första träffen för Ledarskap & Lean äger rum den 8 april och fokuserar bla. på: 

 • Allmän information om fokusgruppen 
 • Presen­tation deltagande företag
 • Att skapa en Leankultur, hur gör man? 
 • Workshop: Vilka typiska ledarut­ma­ningar har vi?

Läs mer och anmäl dig!

Förslag på kommande innehåll

 • Coachande ledarskap
 • Feedback och aktivt lyssnande
 • Skapa engagemang och motivation
 • Att leda förändring
 • KATA
 • Daglig styrning
 • Lönsamt att arbeta med Lean?
 • GAP analys
 • Att leda workshops/​utbildningar

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

 • 4 träffar per år (april, juni, september och november)
 • 2 — 3 timmar per träff
 • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
 • Studiebesök
 • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
 • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag som delar med sig av sin föränd­ringsresa. Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Günter Sand