Skip to content

Ta chansen och var med i vår fokusgrupp för Lean och förändringsarbete

Vad är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget. Och din roll som ledare är avgörande för hur väl företaget lyckas!

Ledar­skapets roll är avgörande i framgångsrik Lean-imple­men­tering. Vi kommer att fokusera på typiska ledarut­ma­ningar som företag ofta möter samt sätt att överkomma dessa utmaningar. Vi diskuterar också vilka förut­sätt­ningar som krävs för en ledare för att på ett framgångsrikt sätt leda i förändring. 

I vår fokusgrupp Lean och föränd­rings­arbete sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Syftet med träffarna är att ge kunskap och skapa möjligheter till erfaren­hets­utbyte samt inspireras i det fortsatta arbetet med imple­men­te­ringen av Lean.

Hur går en fokusträff till?

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta. En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar per år 
  • ca 3 timmar per träff
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag som delar med sig av sin föränd­ringsresa. Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams .

Anmäl ditt intresse redan idag

Vilken eller vilka fokusgrupper vill du ha mer information om?

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Günter Sand