Skip to content

Välkommen att vara med i vår fokusgrupp!

Vad är det som är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbets­klimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget, såväl i produk­tionen som i resten av verksamheten.

I vår fokusgrupp inom Lean sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Syftet med träffarna är att ge kunskap och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Träff 1

  • Information om vårt erbjudande
  • Presen­tation deltagande företag
  • Inspi­ra­tions­före­läsare: Varför arbeta med Lean – what´s in it for me”? 
  • Tankesmedja: Vad vill vårt företag/​jag få ut av denna typ av fokusgrupp?
  • Workshop: en kort workshop om aktuella teman att arbeta med i fokusgruppen

Plats: Online via teams

Tid: Torsdag 28 maj klockan 12.30-ca 14.30

Övrigt: Fokus­gruppen riktar sig främst till våra Partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett Partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College AB

Pris: Första träffen kostnadsfri 

Anmälan och frågor:

Noomi Bergström, noomi.​bergstrom@​gtc.​com, 0708 – 581955
Johannes Persson, johannes.​persson@​gtc.​com , 0708 – 581913

Anmäl dig