Skip to content

I vårt verksam­hets­område Projekt & utveckling ingår både tradi­tionell företags­ut­bildning samt offentligt finan­si­erade projekt och utvecklingsprojekt.

Våra pågående projekt

Vi driver både ESF-projekt och olika utvecklingsprojekt.


Våra tidigare projekt


Bli vårt partnerföretag!

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin och söker partner­fö­retag som vill följa med på resan. Bli en del av vårt partnerskap redan idag!

Bli partner­fö­retag redan idag!


Vi har skapat en agil och flexibel organisation

På senare år har vi fått många förfråg­ningar om att driva projekt och utveckling för offentliga organi­sa­tioner och företag i regionen. För att fånga upp dessa uppdrag och snabbt vara redo att agera på förfråg­ningar, har vi skapat en agil och flexibel organi­sation med fokus på just detta. Det är en service till våra kunder och samar­bets­partner, men också ett sätt för oss att ligga i framkant och kanalisera utveck­lings­trender in i den övriga verksam­heten hos oss.

Kontakta oss för mer information

Foto av Johannes Persson
Foto av Johan Bengtsson
Foto av Matilda Hurtig
Foto av Noomi Bergström
Foto av Steve Nilsson
Foto av Johan Löfgren
Foto av Viktor Gustavsson
Foto av Christian Lundeflo
Foto av David Olsson
Foto av Edin Oruc
Foto av Karl Lundqvist