Skip to content

Skapar och sprider kunskap kring hållbar produktion

Production for Future vill skapa lösningar för en hållbar produktion, öka mångfald inom industrin och använda teknik för att lösa olika utmaningar.

Om projektet

Production for Future drivs av Göteborgs Tekniska College och är en fortsättning på projekt Smarta Fabriker. Projektet är icke vinst­dri­vande och finansieras av Vinnova, Västra Götalands­re­gionen och flera partner­fö­retag såsom Volvo Group, Ericsson och ABB

Utan alla partner­fö­retag som bidrar med både kompetens och produkter som används för att hitta utmaningar och att skapa lösningar hade projektet varit svårt att genomföra.