Skip to content

Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri

Indust­riella Utvecklings Centra i Västsverige (Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Sjuhärad, IUC Väst och TEK kompetens) har genom finan­siering av Västra Götalands­re­gionen och Region Halland fått möjligheten att ta fram en Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri.

Resultatet blev en roadmap med många spännande och viktiga aktiviteter

Västsvensk industri står inför många olika utmaningar framöver och utveck­lingen i vår omvärld sker snabbt. För att möta omvärlds­för­änd­ringarna har vi genom en serie av workshops tagit fram en strategisk insikt och identi­fierat konkreta insats­om­råden. Insikten hjälper oss att förstå den framtida utveck­lingen. Dessutom skapas nya insikter hos människor om vilken framtid vi ser och vilka mål vi kan uppnå. Processen leder till att vi tillsammans med samhälle och näringsliv kan styra mot en önskvärd framtid. 

Resultatet blev en roadmap med många spännande och viktiga aktiviteter. Med kartan som utgångs­punkt kan vi arbeta tillsammans för att skapa en hållbar värdeska­pande industri som är aktiv i samhälls­ut­veck­lingen för ett attraktivt Västsverige

Ta del av rapporten

Resultatet blev en roadmap med många spännande och viktiga aktiviteter. Nu kan du ta del av rapporten!

Strategisk Insikt — roadmap