Skip to content

Gör en intres­se­an­mälan redan idag

Genom att fylla i formuläret nedan gör ni en intres­se­an­mälan till en specifik kurs som ett annat företag redan har önskat. När tillräckligt många visat intresse finns det stora möjligheter att kursen blir av. Vi kommer då att kontakta er för att vidare diskutera detaljer om när, var och hur kursen kommer att genomföras. 

Önska en kurs

Om den kurs ditt företag är i behov av inte finns med nedan. Tveka inte att skicka in ditt önskemål till noomi.​bergstrom@​gtc.​com så kommer vi att lägga till den här. 

Efter­frågade kurser just nu

I takt med att samverkande företag önskar en kurs utökar vi listan nedan. 

Workshop Lean Production

Genom ett upple­vel­se­ba­serat Lean-spel får kursdel­ta­garna teoretiska kunskaper om Lean Production men även möjlighet att involveras i beslut och föränd­rings­arbete i tillverkningsprocessen.

Omfattning

1 – 2 dagar

Antal kursdel­tagare

10

Intres­serade företag och antal intressenter

Six Sigma yellow belt

En intensiv distans­ut­bildning som ger kursdel­ta­garna förståelse för grund­me­to­diken i förbätt­rings­arbete, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg, samt kunskap om DMAIC-processen.

Omfattning

4 dagar

Antal kursdel­tagare

16

Intres­serade företag och antal intressenter

Intresseanmälan samverkan kring kurs

Vilken/ vilka kurser vill ni samverka kring?

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström