Skip to content

Vi är stolta partners till 20 företag

Vi är partners till både små, medelstora och stora företag inom teknik och industri­sektorn som framförallt håller till i Göteborgs­re­gionen. Idag har vi 20 företag som vi är stolta att kalla partners. Läs mer om vilka de är och vad de gör nedan.

Adient logo
Alelion Energy Systems AB logo gron
Altus Ab logga
Bo mek
BC Elcontrol logo liggande gron
CM Hammar logo bla
Dcg slogan
Direkt Chark logo
Eliasson Lund Mekaniska Verkstads AB
Emerson Rosemount Tank Radar AB
Havd Group AB
HEDA Hedareds Sand Betong logo
IAC Group
Milleteknik logo
Mmk Automotive AB logo
Rebase
Sandhs Mekaniska Verkstad
Talurit AB
Tyri Sweden AB

Våra partner­fö­retag

Adient
Adient är en global ledare inom bilsäten och stödjer alla stora biltill­verkare i att diffe­ren­tiera sina fordon genom överlägsen kvalitet, teknik och prestanda.

Alelion Energy Systems AB
Alelion är en global leverantör av batte­ri­system inom materi­al­han­tering. Företaget är idag en etablerad utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerade batte­ri­system för off highway-fordon inom en rad olika segment.

Altus AB
Altus arbetar med helhets­lös­ningar inom kretskorts­till­verkning, elekt­ro­nik­pro­duktion och kabla­ge­mon­tering. De producerar kretskort som kan användas till i princip alla branscher och till kunder som behöver effektiva, lokala högkva­li­tativa lösningar.

Bomek Verkstads AB
BoMek har lång erfarenhet av kvali­fi­cerade legoarbeten inom skärande bearbetning och svetsning av alla typer av metalliska material. De levererar till en bred marknad bland annat till företag inom verkstads­in­dustri, telekom­mu­ni­kation och livsmedelsindustrin.

BS Elcontrol
BS Elcontrol tillverkar och kontrol­lerar automa­tik­ut­rustning och apparatskåp för alla typer av maskiner och anlägg­ningar. De hjälper till hela vägen med instal­lation, drift och support.

C.M. Hammar AB
C.M. Hammar är företaget bakom den världs­be­römda, livräddande H20 Hydrostatic Release Unit. De utvecklar, tillverkar och levererar; utlös­nings­en­heter för livflottar och nödlä­ges­in­di­ke­rande radiofyrar, Remote Release Systems och olika uppblåsare för uppblåsbar flytväst.

DCG Nordic AB
DCG tillverkar och distri­buerar registrerade homeo­pa­tiska läkemedel, kosttill­skott och naturlig kosmetik. De är även grossister och distri­buerar andra varumärken med stark natur­häl­so­profil inom dessa produktområden.

Direkt Chark i Göteborg AB
Direkt Chark AB utvecklar, marknadsför och producerar charkvaror under varumärket Delikat. De satsar inte bara på att förfina de redan utmärkta produkterna, utan också på att bli den bästa samar­bets­partnern för svensk livsme­dels­handel, när det gäller charkvaror.

Emerson — Rosemount Tank Radar AB
Emerson Automation Solutions är ledande när det gäller att hjälpa process- och diskreta tillverkare att automa­tisera och optimera produk­tions­pro­cesser genom teknik och branschexpertis. 

Eliasson & Lund Mekaniska Verkstads AB
Eliasson & Lund är en komplett mekaniska verkstad med inriktning på prototyp- och legotill­verkning. Deras tillverkning handlar om allt från prov- och experi­ment­ar­beten till större produktionsserier.

Havd Group AB
Havd Group är en speci­a­li­serad under­le­ve­rantör av speci­al­kom­po­nenter till automotive- och industribranschen.

Hedared Sand & Betong
Heda tillverkar produkter för bygg och trädgård. Detta innefattar alltifrån väl beprövade byggelement, till stödmurar och fristående murar.

IAC Group
Inter­na­tional Automotive Components (IAC) Group är en ledande global leverantör av innovativa och hållbara instru­ment­pa­neler, konsoler, dörrpaneler, overhe­ad­system, stötfångare och exteri­örde­ko­ra­tioner för originalutrustningstillverkare.

Milleteknik
Milleteknik är utvecklare och tillverkare av batte­ri­backuper för skydds- & säker­hets­bran­schen, industrin och andra aktörer som kräver högsta energi­till­gäng­lighet i sina säkerhetssystem.

mmk Automotive
mmk Automotive tillverkar broms­skydds­kåpor med industri­an­lägg­ningar världen över.

Nolato Plasteknik
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. De utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE för ledande, ofta globala, företag.

REBASE AB
Rebase är en VS-leverantör som förser grossister och rörläggare med såväl lagerförda som kundan­passade produkter. En stor del av deras produkt­sor­timent lagerförs av ledande grossister i Sverige och Norge.

Sandhs Mekaniska Verkstad
Sandhs Mekaniska Verkstad verksamhet består till största delen av legotill­verkning i mindre serier och viss del proto­typ­till­verkning till kunder inom bl.a. båt‑, bygg- och gasbran­schen samt maskintillverkare.

Talurit AB
Talurit har sedan 1948 en patenterad lösning för mekanisk skarvning av stållinor. Som pionjär­fö­re­taget inom detta speci­al­område och utvecklar de effektiva metoder och utrustning för mekanisk skarvning.

TYRI Sweden AB
TYRI är i framkant av utveck­lingen av arbets­be­lysning. Förutom utveck­lings­av­delning och testlabb jobbar TYRI även med kompe­tens­ut­veckling och utbildning inom arbetsbelysning.

Vill du också bli partner?

Här hittar du mer information om vad det innebär att vara partner och hur ni kan bli partner­fö­retag med oss.

Läs mer om partnerskap här.

Bli vår partner direkt!

E-postadress till företagets kontaktperson
Telefonnummer till företagets kontaktperson
Ange e-postadress om ni har möjlighet att ta emot elektronisk faktura via e-post
Beskriv kortfattat er verksamhet
Önskar ni löpande information via vårt nyhetsbrev?

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström