Skip to content

Yrkes­högskola

Unikt för våra utbildningar inom yrkes­högskolan är att de är noggrant skräddar­sydda i nära samarbete med arbetslivet och leder till en tydlig yrkesroll som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar

Nationell yrkes­ut­bilding

Pilot­verk­samhet med utbildningar på gymnasial nivå som startar i höst. Framtagna i nära samarbete med branschen och där möjlig­heterna till jobb efter examen är mycket goda. 

Våra nationella yrkesutbildningar

Företags­utbildningar

Hos oss finner du och ditt företag effektiva och skräddar­sydda kurser, både grundkurser och fördjup­nings­kurser inom flertal områden med tyngdpunkt inom industriteknik.

Våra företags­utbildningar

Yrkes­vux­en­ut­bildning

Industrin och fordons­bran­schen söker ständigt nya kompetenta medarbetare. Vi erbjuder vuxen­ut­bildning på gymnasial nivå med ett inslag av praktik på olika företag.

Läs mer om vår vuxenutbildning

Gymna­sie­skola

GTG, Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, ekonomi, natur­ve­tenskap och matematik.

Vår gymna­sie­skola

Lärande för framtidens industri

Både på yrkes­högskolan och på våra företags­utbildningar använder vi oss av flera olika effektiva lärformer. Allt för att optimera din inlär­nings­upp­le­velse och att du ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning.

Läs mer om våra lärformer


Förbättra ditt utgångsläge inför framtiden

Vi erbjuder indust­riella tekniska utbildningar anpassade efter marknadens behov. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksam­heten på Volvo Torslanda. Hit kommer våra pedagoger för att hjälpa människor och företag att växa. Och det är här du får möjlighet att förbättra ditt eget utgångsläge: Inför framtiden och för dig själv.