Skip to content

Yrkes­högskola

Unikt för våra utbildningar inom yrkes­högskolan är att de är noggrant skräddar­sydda i nära samarbete med arbetslivet och leder till en tydlig yrkesroll som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar

Företags­utbildningar

Hos oss finner du och ditt företag effektiva och skräddar­sydda kurser, både grundkurser och fördjup­nings­kurser inom flertal områden med tyngdpunkt inom industriteknik.

Våra företags­utbildningar

Lärande för framtidens industri

Både på yrkes­högskolan och på våra företags­utbildningar använder vi oss av flera olika effektiva lärformer. Allt för att optimera din inlär­nings­upp­le­velse och att du ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning.

Läs mer om våra lärformer

Validering

Validering är en metod för att bedöma och värdera kunskap och kompetenser. Genom praktiska och teoretiska prov kan du antingen erhålla betyg som intygar att du har kunskap som motsvarar en gymnasie- eller yrkes­hög­sko­le­ut­bildning, eller intyg mot en s.k. branschstandard

Läs mer om validering

Gymna­sie­skola

GTG, Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, ekonomi, natur­ve­tenskap och matematik.

Vår gymna­sie­skola

Öppen onlinekurs

Online­kursen Intro­duktion till Industriell Digita­li­sering (~40 timmar) är gratis och öppen för alla intresserade

Vår onlinekurs


Förbättra ditt utgångsläge inför framtiden

Vi erbjuder indust­riella tekniska utbildningar anpassade efter marknadens behov. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksam­heten på Volvo Torslanda. Hit kommer våra pedagoger för att hjälpa människor och företag att växa. Och det är här du får möjlighet att förbättra ditt eget utgångsläge: Inför framtiden och för dig själv.