Skip to content

Yrkes­högskola

Unikt för våra utbildningar inom yrkes­högskolan är att de är noggrant skräddar­sydda i nära samarbete med arbetslivet och leder till en tydlig yrkesroll som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar

Företags­utbildningar

Hos oss finner du och ditt företag effektiva och skräddar­sydda kurser, både grundkurser och fördjup­nings­kurser inom flertal områden med tyngdpunkt inom industriteknik.

Våra företags­utbildningar

Gymna­sie­skola

GTG, Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, ekonomi, natur­ve­tenskap och matematik.

Vår gymna­sie­skola

Öppen onlinekurs

Online­kursen Intro­duktion till Industriell Digita­li­sering (~40 timmar) är gratis och öppen för alla intresserade

Vår onlinekurs


Förbättra ditt utgångsläge inför framtiden

Vi erbjuder indust­riella tekniska utbildningar anpassade efter marknadens behov. Våra lärcenter ligger centralt i Göteborg på pulserande Lindholmen och mitt i verksam­heten på Volvo Torslanda. Hit kommer våra pedagoger för att hjälpa människor och företag att växa. Och det är här du får möjlighet att förbättra ditt eget utgångsläge: Inför framtiden och för dig själv.