Skip to content

Från idé till verklighet med företagsutbildningar

Våra företagsutbildningar är till för att ditt företag ska få exakt den kompetensutveckling ni behöver. Tillsammans analyserar vi ert behov och planerar sedan innehåll, pedagogik, litteratur, tidsramar m.m. Efter genomförd kurs sker en utvärdering för att säkra att ni som beställare har fått precis det ni önskade.

Utbildningar för stora som små företag

Stort företag med flera tusen anställda eller ett litet med bara ett fåtal personer i perso­nal­styrkan spelar ingen roll. Det våra kunder har gemensamt är att de verkar inom industrin i någon form och därmed efterfrågar kurser inom området.

Flexibla lärformer

Tradi­tio­nellt lärande i lektionssal, lärande i arbete, labora­tioner eller databaserat — vi arbetar ständigt med utveckling av flexibla lärformer för att anpassa oss till vad våra kunder efterfrågar!

Nöjda kunder!

98,8 % av våra kursdel­tagare vill rekom­mendera utbild­ningen till en kollega. Det är vi oerhört stolta över.


Rabatterade utbildningar för partnerföretag

Vi kan erbjuda ännu förmån­ligare priser på utbild­ningarna till våra partners. Lär er om fördelarna med partnerskap här!