Skip to content

Kursen ger dig grund­läg­gande kunskaper om hur bilar är konstru­erade och hur de fungerar. Med en övergri­pande bild av bilens funktion och konstruktion får du förståelse för hur bilens delsystemen hänger ihop.


Omfattning

24 timmar

Plats

Volvo Torslanda

Antal deltagare

8-12 deltagare

Förkunskaper

Inga

En utbildning som lägger en bra grund

Under denna utbildning lär du dig förstå huvud­kom­po­nenters uppgift, funktions­princip och använd­nings­område i en bil. Denna kunskap är en bra grund för att bättre kunna förstå innehållet i olika typer av produk­tin­for­mation och utbild­nings­ma­terial. I kursen ingår även avsnitt om de nya kommu­ni­ka­tions­system som man finner i ett modernt fordon. Dessa är viktiga för att kunna få kunskaper om hur de olika delsystemen i bilen fungerar ihop.

Före

Ingen tidigare erfarenhet eller utbildning behövs.

Under

Utbild­ningen går teoretiskt och praktiskt genom grund­läg­gande kunskaper som krävs för att du ska förstå hur huvud­kom­po­nenter och olika system fungerar tillsammans i en bil.

Efter

Du kommer ha en bredare förståelse konstruktion och funktion och en grund­läg­gande kunskap inom fordonsteknik

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Allmän fordonsteknik - så fungerar bilen