Skip to content

Ger dig allmänna och övergri­pande kunskaper om konstruktion och funktion i moderna lastbilar.


En grund­läg­gande utbildning

Denna utbildning tar upp de olika kommu­ni­ka­tions­system man finner i dagens tunga fordon. Du får även en översikt över andra vanligt förekom­mande teknologier inom den tunga fordonsin­du­strin. Kursen består av föreläs­nings­moment samt pass med praktiska övningar för att förankra de teoretiska kunskaperna. Kunskaper som erhålls skall underlätta för människor som arbetar i eller omkring den tunga fordonsindustrin.

Innehåll

  • Grund­läg­gande begrepp
  • Trans­port­lös­ningar
  • Diesel­mo­torer
  • Elektronik och elsystem
  • Växellådor
  • Fjädring
  • Hytter
  • Kommu­ni­ka­tions­system i fordon
  • PC-baserade diagnos­verktyg
  • Praktiska övningar på vagn

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som önskar grund­läg­gande kunskaper om konstruktion och funktion i moderna lastbilar

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig de grunder som krävs för att förstå hur konstruk­tionen såväl som funktionen ser ut i tunga fordon med avseende på samtliga delar av lastbilen.

Förkun­skaper

Inga specifika förkun­skaper krävs.

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan: Allmän lastbilsteknik - så fungerar ett tungt fordon