Skip to content

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt för alla medarbetare att ha en generell kännedom om elekt­ri­fi­e­rings­pro­cessen och vad den innebär för oss både som yrkes­verk­samma och samhällsmedborgare. 

I syfte att skapa medvetenhet

Kursens syfte är att ge kännedom och medvetenhet om vad övergången till elektrifierade fordon innebär samt utgöra en introduktion till fortsatt utbildning och utveckling inom området. Kursen lyfter fram och diskuterar hur elektrifieringen förändrar vårt samhälle och vårt sätt att tänka kring transportlösningar. Kursen blandar föreläsning med diskussioner med utgångspunkt i kursdeltagarnas olika yrkesroller och erfarenhet av elektrifierade fordon.

Kursmoment

  • Elektrifierade fordon och ekologisk hållbarhet
  • Marknaden för elektrifierade fordon
  • Det elektrifierade fordonet ur ett privatekonomiskt perspektiv
  • Grundläggande begrepp om elektrifierade fordon t.ex. energilager, framdrivningsspänning/traction voltage, hazardous voltage m.m.
  • HV-komponenternas huvudsakliga uppgift i framdrivningssystemet
  • Tekniklösningar och dess olika syften, t.ex. prestanda, räckvidd, miljö och energiåterföring.
  • Hur en laddinfrastruktur i samhället skulle kunna vara organiserad.
  • Konstruerad säkerhet på fordonet

Kursens omfattning

4 timmar

Antal kursdeltagare

Max 24 st


Före

Inga förkun­skaper krävs för att gå denna kurs.

Under

Generell kunskap om elekt­ri­fi­erade fordon, grund­läg­gande begrepp och olika tekniklösningar.

Efter

Efter genomförd utbildning har du en ökad förståelse för hur och varför övergången från fossil­drivna till elekt­ri­fi­erade fordon kommer att ske –i samhället och på din arbetsplats. Om dina arbets­upp­gifter kräver det
kan du även fortsätta att utvecklas genom att ta del av utbild­ningarna Batte­ri­system översikt, Batte­ri­system litium- jon samt HV-Charging och Powersupply.

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Industriell digitalisering
Elteknik