Skip to content

Ger en översiktlig kännedom om batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter för arbete med batte­ri­system och lösa EV-komponenter i testmiljö, produktion eller efter­marknad. Kursen är 8 timmar lång och föreläs­ningar blandas med enklare labora­tioner med batterisystem.


Kursens omfattning

8 timmar

Antal kursdeltagare

Max 16 st

Föränd­ringen ställer nya krav på medarbetare som arbetar med elekt­ri­fi­erade fordon eller lösa HV-komponenter

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­ringen ställer nya krav på medarbetare som arbetar med elekt­ri­fi­erade fordon eller lösa HV-komponenter, inte minst gällande arbetsmiljö och säkerhet.

Stort fokus läggs på personlig säkerhet

Kursen syfte är att ge en översiktlig kännedom om batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter för arbete med batte­ri­system och lösa HV-komponenter i testmiljö, produktion eller eftermarknad. 

Kursdel­ta­garna får en repetition av ellärans grunder och hur de tillämpas i batte­ri­sy­stemet. Stort fokus läggs på personlig säkerhet och du får t.ex. kunskap om olika skydds­ut­rust­ningar och får träna på att bedöma när HV-systemet ska deaktiveras av behörig personal innan arbete påbörjas.

Föreläs­ningar varvas med enklare labora­tioner med batterisystem.

Kursmoment

  • Elkunskap
  • Batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter 
  • Litium-jon-batterier
  • Laddning och räckvidd
  • Batte­ri­teknik ur ett hållbarhetsperspektiv 
  • Elsäkerhet, t.ex. personlig skydds­ut­rustning vid arbete med HV-system och komponenter

Före

Det är bra om kursdel­ta­garen först har genomgått Awareness Electro­mo­bility i syfte att sätta utbild­ningen i ett sammanhang.

Under

Kursel­ta­garna får en översiktlig kunskap om batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter samt hur man kan arbeta medelekt­ri­fi­erade fordon och HV-komponenter på ett säkert sätt.

Efter

Efter genomförd utbildning kan kursdel­ta­garna arbeta med elekt­ri­fi­erade fordon och HV-komponenter i testmiljö, produktion eller efter­marknad. Vill man fortsätta att utvecklas erbjuder vi fördjup­nings­kur­serna Batte­ri­system litium-jon samt EV-Charging och Powersupply.


Intresseanmälan: Batterisystem översikt