Skip to content

Vill du få en större förståelse för alla de teknologier som samspelar i en smart fabrik? Denna utbildning passar dig med erfarenhet från industrin och som vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Digitalisering i den smarta fabriker 10 YH-poäng syftar till att ge dig en större förståelse för alla de teknologier som samspelar i en smart fabrik. Genom de 12 ämnesområden som är fördefinierade på kunskapsplattformen edig får du kunskaper om AI, kollaborativa applikationer, digitala kopior, AR och VR. Vidare får du möjligheten att tillämpa kunskaperna på en smart fabrik via upplevelsebaserad tillämpning och praktiska case.


Omfattning

10 YH-poäng

Antal deltagare

20 stycken

Plats

Flexibelt

Start

Löpande

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

  • terminologi inom de olika ämnes­om­rådena digitala kopior, visua­li­sering, smarta arbetssätt, den uppkopplade fabriken, additiv tillverkning, attraktivt arbete, nya affärsmo­deller, samverkan människa-automation, miljösmart produktion, global samverkan, innovation och artificiell intelligens som är definierade på kunskaps­platt­formen edig
  • möjligheter med olika industri 4.0‑teknologier i industriell kontext
  • utrustning i den smarta fabriken

Färdigheter att:

  • analysera specifika digitala möjligheter i en industriell kontext
  • ta fram koncept­förslag för digitala lösningar i en industriell kontext

Kompetens att:

  • värdera, analysera och reflektera över fördelar och nackdelar med olika digitala koncept i en industriell kontext

Utbild­ningens upplägg

Utbild­ningen bedrivs helt på distans i en flexibel takt efter behov, exempelvis under 4 veckor på halvfart. Själv­studier varvas med digitala träffar och case. 

Målgrupp

Denna utbildning passar dig med erfarenhet från industrin och som vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Yrkes­er­fa­renhet från industrin i minst ett år

Kursintyg

Indust­riella processer och dataanlys är en kurs inom yrkes­högskolan och klarar du utbild­ningen får du 10 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg