Skip to content

Ta chansen och lär dig verktygen för att ta fram en digita­li­se­rings­strategi utifrån din organi­sa­tions mål och vision. Denna utbildning passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Digitaliseringsstrategi 15 YH-poäng ger dig verktygen att ta fram en digitaliseringsstrategi utifrån din organisations mål och vision. Du får kunskap om grundläggande organisationsteori och hur den kan användas i digitaliseringssyfte. Vidare får du kompetens att bedöma den digitala mognaden i ditt företag. Utbildningen fokuseras även på hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv.


Omfattning

15 YH-poäng

Antal deltagare

20 stycken

Plats

Flexibelt

Start

Löpande

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • digita­li­sering ur ett hållbarhetsperspektiv
 • olika grader av digita­li­sering i en organisation
 • olika strategiska digitaliseringsmodeller
 • organisationsmodeller
 • hur en organi­sation påverkas av digitalisering
 • disruptiva och innovativa modeller

Färdigheter att:

 • göra en nuläge­sa­nalys av digita­li­se­ringen i en organisation
 • bedöma digita­li­se­rings­mog­naden hos en organisation
 • resonera kring samband mellan människa, organi­sation och digitalisering

Kompetens att:

 • ta fram en färdplan för digita­li­sering utifrån en organi­sa­tions mål och vision

Utbild­ningens upplägg

Utbild­ningen kan bedrivas på distans i en flexibel takt efter behov, exempelvis under 6 veckor på halvfart.

Målgrupp

Denna utbildning passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Betyg i matematik 2 
 • Yrkes­er­fa­renhet inom föränd­rings­ledning och kunskap om digitala teknologier i den smarta fabriken

Kursintyg

Digita­li­se­rings­strategi är en kurs inom yrkes­högskolan och klarar du utbild­ningen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg