Skip to content

Ger dig grund­läg­gande kunskaper om grunderna i digitala kommu­ni­ka­tions­system för fordon


Teori varvas med praktiska moment

Under denna utbildning lär du dig grunderna i logiska kretsar genom att genomföra labora­tioner i både analoga och digitala miljöer. Förståelsen blir sedan viktig för att ta nya kliv inom fordon­se­lekt­ro­niken och för att förstå gräns­snittet mellan exempelvis en givares arbets­uppgift kontra den information som behöver överföras.. Utbild­ningen blandar givande genomgångar med praktiska tillämp­ningar både mot fordon och laborationsutrustning.

Innehåll

  • Signal­för­ståelse
  • Logik
  • Talsystem
  • Styren­heters arbetssätt
  • Givare, egenskaper
  • Styrda funktion
  • Omvand­lingar

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som önskar grund­läg­gande kunskaper om hur digitala system styr funktioner i moderna fordon.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig de grunder som krävs för att förstå olika styrsystems funktion och arbetssätt samt hur systemen kan ingå i moderna fordons digitala nätverk.

Förkun­skaper

Fordonsel grund eller motsvarande.

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan: Digitalteknik fordon