Skip to content

Ordlista

AI: AI står för artificiell intelligens och är maskiners intelligens och i förläng­ningen datorer med intelligent beteende. Det kan i under­vis­nings­hän­seende handla om att datorn eller programmet lär sig dina styrkor och svagheter och anpassar material och uppgifter utifrån det, eller i arbetslivet där AI exempelvis kan fungera som stödsystem.

Augmented reality: realtidsap­pli­ka­tioner som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en mjukvaruapplikation.

Blended learning: blandad form av under­visning där klassrum och läroböcker blandas med distans­studier med digitalt material.

Chatt: ett snabbt utbyte av korta textmed­de­landen, vanligen via internet.

Distans­studier: studier sker via inter­ne­tan­sluten dator. Även kontakter mellan lärare-elev och elev-elev sköts via dator.

e‑learning: en digital interaktiv kurs, ofta online, som är oberoende av lärarens tid för kunskapsöverföring.

e‑simulering: simulerade situationer i en digital miljö där du kan träna verkliga beteenden i en säker miljö.

Enpunkts­lektion: en kortare utbild­nings­insats, tex. en förklaring av ett moment, en maskin eller liknande

Forum: diskus­sions­grupp på internet.

Interaktiv: något som sker i samspel mellan datoran­vändare och dator.

Just-in-time-lärande: lärande precis då du behöver den, oberoende av plats.

Mobilapp: en typ av dator­program för mobila enheter (smartphone eller surfplatta) som går snabbare att starta än en webbläsare.

Plattform/​lärplattform: webbaserad kursmiljö.

QR-kod: en infor­ma­tionskod som fungerar ungefär som en streckkod. Du laddar ner en app, en så kallad QR-läsare, till din mobil för att kunna läsa innehållet i koden. Innehållet kan ex vara en utbildningsfilm.

Podd: publicerade ljudfiler via nätet som lyssnaren även kan prenumerera på.

Realtid: direkt­sändning

Remote guidance: Experthjälp på distans i realtid med hjälp av en surfplatta eller glasögon där du både kan tala med experten och se hens händer i ditt synfält framför din maskin. Detta sker med en teknik som heter augmented reality (förstärkt verklighet).

Simulering: verklighet återskapad i datamiljö med hjälp av ett program.

Skype: gratis telefon- och videosamtal via internet.

Sociala medier: en digital plattform där människor från olika ställen interagerar såsom ex Facebook.

Streaming: media du kan spela upp via ett nätverk medan eller efter att de sänts.

Surfplatta: en handdator med pekskärm.

Webbinar: en föreläsning via internet som sänds i realtid.