Skip to content

Ger dig grund­läg­gande kunskaper om elekt­ri­fi­erade fordon.


En grund­läg­gande utbildning

Med elekt­ri­fi­erade fordon avses antingen elhybrid­bilar d.v.s. fordon med en förbrän­nings­motor kombinerat med eldrift eller fordon med ren eldrift. Kursin­ne­hållet omfattar de allmänna tekniska lösningar som ligger till grund för elekt­ri­fi­erade fordons konstruktion och funktion. I kursen kommer vi att gå igenom alla de ingående komponenter som man kan finna i dessa fordon. Exempel på det är olika typer energi­lag­rings­teknik och hur elmotorer och omriktare fungerar tillsammans.

Innehåll

  • Grund­läg­gande begrepp om elekt­ri­fi­erade fordon
  • Teknik­lös­ningar
  • Elmotorer
  • Omriktare — kraftelektronik
  • Energilager
  • Hjälpsystem
  • EMC/EMI
  • Arkitektur
  • Laddning och elinfrastruktur

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som önskar grund­läg­gande kunskaper om elekt­ri­fi­erade fordons konstruktion och funktion samt hur dess ingående komponenter fungerar tillsammans.

Utbild­ningsmål

Efter utbild­ningen skall du ha förvärvat grund­läg­gande kunskaper om hur olika system i elekt­ri­fi­erade fordon fungerar och samverkar.

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande Allmän fordonskunskap eller Fordonsel grund.

Omfattning

8 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan: Elektrifierade fordon - konstruktion & funktion