Skip to content

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. I den här kursen får du bland annat kännedom om de vanligaste drivli­ne­to­po­lo­gierna och för- och nackdelar med några av dagens modeller. Du får också en liten inblick i framtidens elmaskiner och hur de kommer att vara konstruerade. 


Kursens omfattning

16 timmar

Antal kursdel­tagare

Max 16 st

För medarbetare som arbetar eller kommer att arbeta med framtidens elektriska drivlinor

Den här kursen vänder sig till medarbetare som nyligen börjat arbeta med elmaskiner, trans­mission och elektriska drivlinor. 

Du kan vara tekniker, mekaniker, konstruktör eller kanske konsult inom fordonsin­du­strin och syftet med utbild­ningen är att ge kursdel­ta­garna kännedom om grund­prin­ci­perna för en elmaskin, och om elektro­mag­netism, AC- och DC-maskiner samt olika lösningar på stator och rotor. 

Föreläs­ningar varvas med labora­tioner som illustrerar olika metoder för transmission. 

Kursin­nehåll:

  • Grunder AC/DC kretsar 
  • Exempel på förekom­mande bilmodeller 
  • Elektriska drivli­ne­to­po­logier
  • Översikt av mest förekom­mande elektriska drivlinor 
  • Elmaskiner, funktions­princip och olika typer 
  • Kontroll av elmaskiner 
  • Invertrar
  • Olika typer av transmission 
  • Framtida lösningar för transmission 

Före

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete med elektriska drivlinor. Det är också positivt om du har tagit del av de andra delkurserna i programmet Electro­mo­bility, främst Batte­ri­system översikt och Elfordonskunskap. 

Under

Under kursen får du ta del av ny forskning kring trans­mission och själv utföra praktiska labbar för elmaskiner. 

Efter

Efter att ha gått den här kursen kommer du att ha kunskap om funktions­prin­ciper för elmaskiner och trans­mission samt om viktiga aspekter vid design och tillverkning av en elmaskiner. Du kommer också ha kännedom om utveck­lings­trender inom området och få en uppfattning om framtida lösningar på elmaskiner och transmission. 

Intresseanmälan: Elmaskiner och transmission