Skip to content

Under de senaste åren har det skett flera förtyd­li­ganden och föränd­ringar i lagar och regelverk för elsäkerhet på arbets­platsen. Elsäkerhet vid arbete regleras i Arbets­mil­jö­lagen och blir därmed en del av ditt ansvar som chef. Genom denna utbildning blir du uppdaterad i vilka lagkrav som gäller idag och säker­ställer att du och dina medarbetare kan arbeta tryggt och säkert i en miljö med farlig spänning (och elektriska fordon).


Omfattning

4 timmar

Plats

Volvo Torslanda

Antal deltagare

20 stycken

Förkunskaper

Inga

Lär dig att arbeta systematisk för att förebygga olyckor

Utbild­ningen vänder sig till dig som är chef eller arbetsleder personer som arbetar i miljöer där elfordon eller annan utrustning där det finns elektriska riskkällor. Du får kunskaper om viktiga lagkrav enligt bransch­standard och Arbets­mil­jö­lagen (AML). Vi går även genom exempel på hur ett företags organi­sation kan se ut och vilka roller som ska finnas. 

Under utbild­ningen informerar vi om varför elekt­ri­citet är farligt, vilka skador den kan orsaka, vilka riskfak­torer du behöver identifiera på din arbetsplats och hur du kan arbeta syste­ma­tiskt för att förebygga olyckor.

Lagar, regler och standarder

Du får kunskap om ansvar och skyldig­heter som finns och vilka delege­ringar som bör göras. Du får information och exempel på standar­di­serade arbets­me­toder för dina medarbetare. Vi lyfter de lagar, regler och standarder som gäller på arbetsplatsen.

Utbild­ningen kan i dialog enkelt anpassas om det finns specifika önskemål för just din arbetsplats.

Utbild­ningens innehåll

  • Förklara elfara vid arbete med elekt­ri­fierad utrustning
  • Statistik på olycksfall från Elsäkerhetsverket
  • Standarder för arbete med elfordon och annan utrustning där det finns elektriska riskkällor
  • Roller och ansvars­för­delning vid arbete med elfordon
  • Mätning
  • Riskanalys i samband med arbete med HV-komponenter
  • Rätt verktyg och utrustning i samband med elektriskt arbete
  • Arbetsmiljö och säkerhet – hur kan vi arbeta på ett säkert sätt?

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Elsäkerhet för chefer