Skip to content

Den här utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som mekaniker eller med testning av elfordon och rörliga elektriska instal­la­tioner. Den gör dig redo för de lagkrav som följer med din roll och gör att du kan arbeta tryggt och säkert i en miljö med farlig spänning och elektriska fordon. 


Omfattning

12 h

Plats

I våra lokaler på Volvo Personvagnar i Torslanda alternativt hos kund

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Antal deltagare

16 pers teoridel / 8 pers praktikdel

Arbetsmiljö och säkerhet i fokus

Utbild­ningen ger dig kännedom om hur du kan arbeta säkert utan att dyrbara testobjekt eller utrustning skadas. Men viktigast av allt är förstås att du får kunskap om hur du skyddar dina kollegor och dig själv från arbets­platso­lyckor vid arbete med el- och hybrid­fordon. Kursen varvar teori med praktiskt arbete i verkstaden där du bl.a. får prova på säker power-up och power-down. Utbild­ningen är framtagen i dialog med Volvo Cars i syfte att efterleva deras standards och lagkrav (VCS80154) för arbetsmiljö och säkerhet. Utbild­ningen kan i dialog med beställaren enkelt anpassas efter specifika krav på just din arbetsplats.

Grund­läg­gande utbildning där inga förkun­skaper krävs

Under kursen får du en blandning av teori och praktik ger dig både kunskap om lagkrav och standarder, och färdigheter att själv efterleva dessa på din egen arbetsplats.

Efter genomgången utbildning har du kännedom om hur du kan arbeta säkert med elektriska fordon och hur du efterföljer de lagkrav som ställs vid arbete med elfordon och rörliga elektriska installationer.

Vi vill också tipsa om vårt utbild­nings­paket Electro­mo­bility”, som i fem moduler täcker ett brett spektrum av kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta i en framtida, elekt­ri­fi­erade fordonsbransch.

Kursmoment

  • Grund­läg­gande elkunskap
  • Standarder för arbete med elfordon
  • Roller och ansvars­för­delning vid arbete med elfordon – vilket ansvar medför min roll?
  • Arbetsmiljö och säkerhet – hur kan vi arbeta på ett säkert sätt?
  • Vad gör jag om en olycka inträffar?
  • Hur mäter jag spänning i elfordon?
  • Hur utför jag säker power-up och power-down?

Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Genom blandning av teori och praktik går kursen igenom grund­läg­gande elkunskaper, lagar och standarder samt hur du agerar om olyckan är framme.

Efter

Kunskap om lagkrav och standarder, och färdigheter att själv efterleva dessa på din egen arbetsplats.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Elsäkerhet fordon