Skip to content

Den här utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som mekaniker eller med testning av elfordon och rörliga elektriska instal­la­tioner. Den gör dig redo för de lagkrav som följer med din roll och gör att du kan arbeta tryggt och säkert i en miljö med farlig spänning och elektriska fordon. 

Utbildningen ger dig kännedom om hur du kan arbeta säkert utan att dyrbara testobjekt eller utrustning skadas. Men viktigast av allt är förstås att du får kunskap om hur du skyddar dina kollegor och dig själv från arbetsplatsolyckor vid arbete med el- och hybridfordon. Kursen varvar teori med praktiskt arbete i verkstaden där du bl.a. får prova på säker power-up och power-down. Utbildningen är framtagen i dialog med Volvo Cars i syfte att efterleva deras standards och lagkrav (VCS8015-4) för arbetsmiljö och säkerhet. Utbildningen kan i dialog med beställaren enkelt anpassas efter specifika krav på just din arbetsplats.


Omfattning

12h

Antal deltagare

16 pers teoridel / 8 pers praktikdel

Plats

I våra lokaler på Volvo Personvagnar i Torslanda alternativt hos kund

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Grundläggande elkunskap
  • Standarder för arbete med elfordon
  • Roller och ansvarsfördelning vid arbete med elfordon – vilket ansvar medför min roll?
  • Arbetsmiljö och säkerhet – hur kan vi arbeta på ett säkert sätt?
  • Vad gör jag om en olycka inträffar?
  • Hur mäter jag spänning i elfordon?
  • Hur utför jag säker power-up och power-down?

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper

Under kursen får du en blandning av teori och praktik ger dig både kunskap om lagkrav och standarder, och färdigheter att själv efterleva dessa på din egen arbetsplats.

Efter genomgången utbildning har du kännedom om hur du kan arbeta säkert med elektriska fordon och hur du efterföljer de lagkrav som ställs vid arbete med elfordon och rörliga elektriska installationer.

Vi vill också tipsa om vårt utbildningspaket Electromobility, som i fem moduler täcker ett brett spektrum av kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta i en framtida, elektrifierade fordonsbransch.

Intresseanmälan: Elsäkerhet fordon