Skip to content

Kursen Excel fördjupning är kursen för dig som har tidigare arbetat med Excel men vill fördjupa dina kunskaper och nyttja programmet till dess fulla potential. Under två heldagar får du lära dig mer om pivot­ta­beller, skapa egna mallar och diagram anpassade för ditt användande.


Omfattning

16 timmar

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Antal deltagare

8-12 stycken

Förkunskaper

En god förståelse för Excel i stort.

Utveckla dina kunskaper i Excel

Syftet med utbild­ningen är att berika dig som är en van användaren av Excel med alla funktioner som programmet har att erbjuda. Under knappt två dagar försöker vi gå igenom vartenda skrymsle av programmet och avslutar med att titta på de mest använda tillvals­verk­tygen som berikar Excel med ännu mer funktio­na­litet. Vi titta också särskilt på hur man kan låsa celler och arbetsblad och verifierar indata så att man kan skapa använ­dar­vänliga verktyg till andra att jobba med. 

Målgrupp

Vi utgår ifrån att du är ganska bekväm med att använda Excel och lägger här fokus på alla de mest avancerade funktio­nerna och verktygen och hur man kan lägga till flera som ligger dolda tills du begär fram dom.

Innehåll


 • Namnge celler och navigera i programmet
 • Använda inbyggda funktioner; t.ex. letarad, letakolumn, betalning, vänster, höger osv.
 • Skapa länkar mellan celler, blad och arbetsböcker
 • Skapa och använda pivottabeller
 • Använda klistra in special
 • Använda målsökaren och andra konsekvensanalysverktyg
 • Skapa egna talformat
 • Spara sina egna inställ­ningar i Excel med mallar
 • Skapa olika typer av diagram och att anpassa deras utseende
 • Spela in makron och skriva för hand, loopar mm.
 • Binda ett makro till en knapp i menyflik­s­om­rådet eller att infoga en knapp i en arbetsbok och binda makrot till det
 • Använda skydda blad

Före

En god förståelse för Excel i stort och en cells olika typer av innehåll. Vår utbildning Excel grund är en bra förberedelse.

Under

Teoretiska föreläs­ningar varvas med praktiska övningar. Du lär dig Pivot­ta­beller, LetaRad (vLookUp), målsökaren, skapa egna talformat, konse­kven­sa­nalys, lite om Excel-mallar, anpassa diagrams utseende, både spela in makron och skriva egna för hand samt hur man kan binda dessa till tryck­knappar, skydda blad och problem­lö­saren samt länka mellan arbetsböcker.

Efter

Du skapa robusta verktyg i Excelar­bets­böcker att ge till andra, effektivt sortera och bearbeta data med Pivot­ta­beller, hur man styckar upp stora långsamma filer i flera mindre som går fortare att bearbeta, skriva egna makron som snabbar upp arbetet i enkla repetitiva arbetsuppgifter.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Excel fördjupning