Skip to content

En utbildning som ger dig grund­läg­gande kunskaper inom fastig­hets­au­to­mation. Vi varvar teori med praktiska övningar. Utbild­ningen riktar sig till dig arbetar med eller på annat sätt berörs av fastighetsautomation.

Utbildningen börjar med en introduktion till mät- och reglerteknik. Vi fokuserar på mät- och reglerteknik inom ventilation så som temperatur och flödesreglering. Du får även en introduktion till belysningsstyrning. Du lär dig att läsa handlingar, underlag och schema. Kursen varvas mellan undervisning i laborationssal och studier av fungerande ventilationsaggregat.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 st

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Innehåll

 • Intro­duktion fastighetsautomation
 • Intro­duktion belysningsstyrning
 • Uppvärm­nings­system
 • VVS Värme Ventilation Sanitet
 • Lagar och fackuttryck
 • Aktörer i branschen
 • Venti­la­tions­system (inkl beteck­ningar och schemaläsning)
 • Energi­mätning, energiå­ter­vinning samt energioptimering
 • Reglering av tryck och flöden (kaskadre­glering)
 • Kylsystem
 • Felsökning

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper inom området. Det är bra om du har grund­läg­gande kunskaper i regler­teknik sedan tidigare.

Under

Föreläs­ningar varvas med praktiska övningar och under utbild­ningen erhåller du grund­läg­gande kunskaper inom fastighetsautomation 

Efter

Du kan använda begrepp inom området och en ökad förståelse för funktion och samband. Du kan även förstå och felsöka på ett befintligt ventilationsaggregat. 

Intres­se­an­mälan

Öppnar inom kort. 

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik