Skip to content

En utbildning som ger dig grund­läg­gande kunskaper inom fastig­hets­au­to­mation. Vi varvar teori med praktiska övningar. Utbild­ningen riktar sig till dig arbetar med eller på annat sätt berörs av fastighetsautomation.

Utbildningen börjar med en introduktion till mät- och reglerteknik. Vi fokuserar på mät- och reglerteknik inom ventilation så som temperatur och flödesreglering. Du får även en introduktion till belysningsstyrning. Du lär dig att läsa handlingar, underlag och schema. Kursen varvas mellan undervisning i laborationssal och studier av fungerande ventilationsaggregat.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 st

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Innehåll

 • Intro­duktion fastighetsautomation
 • Intro­duktion belysningsstyrning
 • Uppvärm­nings­system
 • VVS Värme Ventilation Sanitet
 • Lagar och fackuttryck
 • Aktörer i branschen
 • Venti­la­tions­system (inkl beteck­ningar och schemaläsning)
 • Energi­mätning, energiå­ter­vinning samt energioptimering
 • Reglering av tryck och flöden (kaskadre­glering)
 • Kylsystem
 • Felsökning

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper inom området. Det är bra om du har grund­läg­gande kunskaper i regler­teknik sedan tidigare.

Under

Föreläs­ningar varvas med praktiska övningar och under utbild­ningen erhåller du grund­läg­gande kunskaper inom fastighetsautomation 

Efter

Du kan använda begrepp inom området och en ökad förståelse för funktion och samband. Du kan även förstå och felsöka på ett befintligt ventilationsaggregat. 

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Fastighetsautomation grund