Skip to content

Ger dig grund­läg­gande kunskaper om de olika kompo­nen­terna i ett vanligt elsystem i fordon


Teori varvas med praktiska moment

Genom att koppla elektriska kretsar med labora­tions­ut­rustning samt att praktiskt arbeta med de olika kompo­nen­terna får du breda och djupa kunskaperna som krävs för att förstå hur elsystem i fordon är uppbyggda och hur de fungerar tillsammans. Du lär dig hantera verktyg och får mäta med modern utrustning på nya bilar.

Under­vis­ningen bygger mycket på praktiska övningar och handhavande av olika tekniska mätverktyg.

Innehåll

 • Elektriska grund­be­grepp
 • Storheter och enheter
 • Elektriska kretsar
 • Växel- och likström
 • Magnetism och elektrisk induktion
 • Elmotor- och generator
 • Batteri
 • Kompo­nen­ti­den­ti­fi­ering
 • Labora­tioner och övningar med mätinstrument
 • Schemaläsning
 • Enklare felsökning på bil

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som önskar grund­läg­gande kunskaper om elsystem i fordon.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig grund­läg­gande kunskaper om hur elsystem och elkom­po­nenter i fordon fungerar.

Förkun­skaper

Fordonsel grund eller motsvarande.

Omfattning

4 dagar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan: Fordonsel påbyggnad