Skip to content

Under denna utbildning kommer vi att gå igenom kommu­ni­kation, pedagogik, vardags­psy­kologi och konflikthantering.


Teori varvas med praktiska övningar

Under utbild­ningens gång kommer vi att diskutera handle­dar­rollen, handle­darens ansvars­om­råden och förut­sätt­ningar. Föreläs­ningar varvas med praktiska övningar och diskus­sioner där du får öva dig i olika sätt att förhålla dig till handle­dar­rollen samt reflektera över den. Kursen anpassas efter ditt företags behov.

Innehåll

  • Kommu­ni­kation – tydlighet, feedback, hinder 
  • Pedagogik – inlärningsstilar 
  • Ledarskap – olika ledarstilar, situationsanpassning
  • Vardags­psy­kologi – förkla­rings­modell för gruppdynamik
  • Konflikt­han­tering
  • Bedömning/​lagar/​regler
  • Fysisk- och psykosocialarbetsmiljö
  • Organisation/​förändring

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som tar emot nya personer på företaget/​avdelningen t.ex. nyanställda, sommar­jobbare och praktikanter.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningens mål är att stärka dig i din roll som handledare samt att tydliggöra handledarrollen.

Förkun­skaper

Inga specifika men erfaren­heter av arbete i lag är en fördel

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 20 och minimum 12 deltagare