Skip to content

En utbildning för dig som handleder nya personer på din arbetsplats. Det kan handla om prakti­kanter, nyanställda eller exjobbare från högskolan.

Utbildningens fokus ligger på att du ska bli en bättre handledare som är medveten i ditt handledarskap om hur man tar emot, lär upp och avslutar en upplärningsperiod på ett bra sätt. Detta grundar vi i dina personliga förutsättningar som handledare och i ditt eget ledarskap, lärande och sätt att kommunicera på.


Omfattning

8 timmar

Antal deltagare

12-20 st

Plats

Hos oss eller på ditt företag.

Innehåll

• Ledarstil och ledarskap för den man handleder
• Handle­darupp­dragets innehåll
• Lärstilar att vara medveten om
• Kommu­ni­kation och feedback

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som handleder prakti­kanter, nyanställda eller exjobbare och vill bli en mer medveten och bättre handledare.

Under

I föreläs­ningar, grupp­dis­kus­sioner och praktiska övningar går vi under en dag tillsammans igenom de olika kursmo­menten som berör handledaruppdraget.

Efter

Du har nått en ny medvetenhet i din roll som handledare. Du kan situa­tions­an­passa ditt handle­darskap både vad gäller att lära ut, instruera och kommunicera så att utveckling sker hos den du handleder.

Andra närliggande kurser

Språk­in­riktat handle­darskap, ges som uppföljning av handle­dar­ut­bildning eller i en tvådagars kombination.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Handledarutbildning